Aktuality


Ohňostroj firmy TRIOCOLOR 2023

Ohňostroj firmy TRIOCOLOR  bude k vidění v Bořanovicích, Pakoměřicích

v neděli 1. ledna 2023 od 20.00 hod

v ulici Pivovarská, u vjezdu do „Panské zahrady“.

TRIOCOLOR - oznámení o novoročním ohňostroji 2023.jpg


Publikováno 31. 12. 2022 13:06

Hon v Bořanovickém háji 2022_2

Datum konání: 29. 12. 2022

Upozorňujeme návštěvníky a občany Bořanovic, že ve čtvrtek 29. prosince 2022 proběhne v Bořanovickém háji každoroční myslivecký hon. Žádáme vás, abyste ve čtvrtek mezi 9 - 15 hodinou dbali zvýšené opatrnosti a raději do těchto míst nechodili.

Průhon Bořanovice_zima 2022.jpg


Publikováno 28. 12. 2022 11:21

PF 2023 - obec Bořanovice

PF 2023 - Obec Bořanovice.jpg


Publikováno 23. 12. 2022 19:16

PF 2023 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bořanovice

PF 2023 - JSDH Bořanovice.jpg


Publikováno 23. 12. 2022 19:15

Mimořádná veterinární opatření s působností na celém území ČR od 14. 12. 2022

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Mimořádná veterinární opatření_2022.jpg


Publikováno 15. 12. 2022 13:04

Informace o zahájení prací na obnově Zámeckého rybníka v Pakoměřicích_2022

Dne 14.12.2022 proběhlo předání a převzetí staveniště akce „Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích, obec Bořanovice“. Zhotovitelem je firma NOWASTAV, a.s. vybraná na základě výběrového řízení - podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, která byla zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek jako nejvhodnější dodavatel. V dalších dnech budou probíhat práce na vyčištění a prořezání dotčeného území od náletových dřevin, keřů a také stromů určených k odstranění a pokácení dle úředně schváleného projektu.

Zámecký rybník - začátek prací na obnově_2022.jpg

 


Publikováno 14. 12. 2022 17:42

Vánoční strom 2022 v Bořanovicích rozsvítil svatý Mikuláš s doprovodem čertíka a anděla

Dne 3. prosince 2022 proběhla v restauraci Pod Smrkem Mikulášská nadílka s pohádkou pro děti a poté byl u parčíku obecního úřadu rozsvícen „Bořanovický vánoční strom“. Trubači z Mělníka, Bořanovic a okolí pod vedením Václava Jakubce a za zpěvu Milana Abíka z Měšic a Jany Šebestová z Byšic potěšili příchozí vánočními písněmi a koledami. Zastupitelé obce a oslovení dobrovolníci připravili malé občerstvení v podobě horkého jablka z Pakoměřického moštu, který byl přislazen medem od včel z Bořanovic. Nechybělo ani červené svařené víno připravené od paní vedoucí z restaurace Dagmar Urbanové. Ochutnat bylo možné vánočku a cukroví. Pro ty, kteří hledali originální dárek nebo jenom malou pozornost, tu byl stánek s netradičními a originálně ručně vyrobenými svíčkami, které vznikají v naší obci díky firmě Renata Shonová REVAS - ruční výroba. I v tomto roce bylo možné se podívat na zvířátka živého betlému, tentokrát od rodiny Vocáskových. Děti i dospělé potěšil oslík, poník, kozička a ovečka. Velké poděkování patří místním hasičům za pomoc při zajištění bezpečnosti nad celou touto akcí a též zvukaři Milanovi A. a panu osvětlovači Václavovi J., kteří velkou měrou přispěli ke zdaru tohoto milého setkání občanů Bořanovic.

Prohlédněte si fotografie

Prohlédněte si video

1_Mikulášská nadílka a rozsvěcení stromu - Bořanovice 2022[1].jpg

2_Mikulášská nadílka a rozsvěcení stromu - Bořanovice 2022.jpg

3_Mikulášská nadílka a rozsvěcení stromu - Bořanovice 2022.jpg

4_Mikulášská nadílka a rozsvěcení stromu - Bořanovice 2022.jpg

5_Mikulášská nadílka a rozsvěcení stromu - Bořanovice 2022.jpg


Publikováno 13. 12. 2022 14:15

Setkání s rodiči k projektu svazkové školy - 30.11.2022

Ve středu 30.11.2022 proběhlo v ZŠ a ZUŠ Líbeznice setkání mezi starosty členských obcí Svazku obcí Pod Beckovem a rodiči budoucích prvňáčků. Na tomto setkání, kterého se účastnil i ředitel líbeznické školy F. Grunt, byly prezentovány kompletní informace o projektu Svazkové základní školy, která bude mít dvě školní budovy – v Bašti a v Měšicích s celkovou kapacitou 810 žáků. V rámci diskuse byly zodpovězeny i dotazy, které rodiče nejvíce trápí.

 Prezentace

Svazková škola_prezentace_30.11.2022_foto.jpg

 
 

Publikováno 7. 12. 2022 18:29

Bořanovský betlém 2022

Sněhem nazdobené "jesličky" čekají na slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Bořanovský betlém - 2022.jpg


Publikováno 3. 12. 2022 11:04

Mikulášská nadílka a Rozsvícení vánočního stromu v Bořanovicích 2022

Plakát - Mikuláš a stromeček Bořanovice 2022.jpg


Publikováno 24. 11. 2022 15:28