Aktuality


Novější 1 3 21 40 60

Svazek obcí Pod Beckovem rozhodl o výběru zhotovitele školy v Měšicích

Svazek obcí Pod Beckovem rozhodl o výběru zhotovitele školy v Měšicích. Vybraným zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější nabídku, je společnost OHLA ŽS, a.s. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 274,5 mil. Kč bez DPH. Původní předpokládaná cena dle rozpočtu přitom byla stanovena na 312 mil. Kč bez DPH. V zadávacím řízení bylo podáno celkem 10 nabídek. Účastníci nyní mají 15denní lhůtu pro podání námitek proti výběru zhotovitele. Škola v Měšicích bude mít kapacitu 270 žáků. Její součástí je i gastroprovoz s jídelnou a tělocvična. Plánovaný termín zahájení provozu je září 2026.

ZŠ-Měšice - vize.jpeg


Publikováno 12. 6. 2024 14:23

Májové a baráčnické oslavy v Bořanovicích 2024 s tancem Česká beseda

Dne 8. května 2024 proběhlo za hudebního doprovodu na návsi obce Bořanovice položení věnce k památníku a pietní uctění památky obětí světových válek zástupci obce a členy místních dobrovolných hasičů. Poté následovala vzpomínka na devadesáté výročí založení Vlastenecko dobročinného sdružení Obce baráčníků v Bořanovicích. Z proslovu starosty obce Bořanovice Libora Řápka:

Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině!
Tato píseň nebyla vybrána náhodně. Ano, právě v Kolíně
v hostinci U Šleitrů, kterému se lidově říkalo „baráček“, vznikla myšlenka založit „baráčníky“ a vešla ve skutek roku 1869. Zpočátku se jednalo o čistě mužskou záležitost. Počet členů se postupně rozšiřoval o další kolínské starousedlíky. Pořádali zejména zábavné večery, kde hrála baráčnická kapela lidové písně. Zároveň se zde vybíraly peníze určené na dobročinné účely. Společná setkání však zjevně nebyla jen o zpěvu, neboť se zde připravila a rozvinula nosná myšlenka nového vlasteneckého spolku, a tak vznikla 7. listopadu 1873 nepolitická Svobodná obec baráčníků.
O založení Obce baráčníků v Bořanovicích nemáme dochovány písemné záznamy, neboť kronika se dle vyprávění dávno ztratila. A tak datum založení máme jen hmotně doložen na památečním tablu, které bylo vyrobeno k patnáctému výročí založení. Zde mohu dodat, že se zachovalo do dnešní doby jen díky mému historickému cítění již v mladickém věku. Toto tablo je vám dnes slavnostně představeno tady na návsi. Velkou hodnotou je, že fotografie sousedů a tetiček jsou dodatečně jmenovitě označené jmény. A tak tam například já mohu najít mou prababičku, dědu, strýce, tetu a další příbuzné.

Teď vám přečtu úryvek z článku z Věstníku Československý Baráčník z roku 1946, kdy Obec Baráčníků v Bořanovicích čítala 78 členů.
Obec baráčníků v Bořanovicích konala dne 19. května Staročeské máje za značné účasti sousedů a tetiček, místní mládeže, Sboru dobrovolných hasičů v krojích a hostí z okolí. Mateřská Obec baráčníků z Libně v čele s rychtářem, sousedem Cimlerem a župním rychtářem, sousedem Podlipným, přijela ve značném počtu členů na třech vyzdobených vozech. Po přivítání všech hostí o 15. hodině seřadil se průvod Obcí s hudbou kapelníka, souseda Řápka. U pomníku padlých v 1. světové válce byla položena pěkná kytice a po zahrání písně „Hoši od Zborova“ byla pronesena vzpomínka na padlé. Nato průvod zamířil do Pakoměřic, kde na prostorném nádvoří pivovaru byl sehrán děj znázorňující život českého lidu na vsi z doby „pánů Franců“, který napsal soused Fabián z Čakovic, při kterém účinkovali sousedé a tety v krojích. Na závěr článku je ještě zmínka, že v poslední době vstoupil do naší Obce značný počet nových členů, zejména ze sousední obce Březiněvsi. Tolik úryvek z článku.
I dnešní slavnost Májových oslav se nese v podobném duchu, jen místo divadelního představení vám dnes bude tanečníky tří kolon zatančen tradiční český salonní tanec Česká beseda, a to za doprovodu orchestru se zpěvem. U zrodu tohoto tance stál v roce 1863 mimo jiné i básník Jan Neruda. Přeji příjemný zážitek.

Před památníkem poté zatančili Českou besedu členové Sdružení Otevřených srdcí, Obce baráčníků ze Sluh a Obce baráčníků Jana Koziny z Čakovic. Po skončení byli odměněni od diváků velikým potleskem nejen tanečníci, ale i hudebníci a zpěváci. Všem těmto účinkujícím patří velký dík. Poděkování za účast chceme vyjádřit také zástupcům Obce baráčníků ze sousedních Líbeznic, kteří dorazili i s praporem. Zvláštní poděkování pak  bylo určeno panu Milanu Jiráskovi a Vladěně Buriánkové, kteří, ač jsou členy Obce baráčníků v Líbeznicích, bydlí v Bořanovicích. Byli to právě oni, kdo všechny příchozí vřele přivítali a nabídli staročeskou poctu chlebem a solí.
Pod přístřeškem před restaurací „Pod Smrkem“ dále k poslechu a dobré náladě zahrál Velký dechový orchestr Mělník, a sice promenádní koncert pod vedením Václava Jakubce a pod taktovkou dirigentky Kateřiny Novákové. Tato bezmála třicetičlenná kapela je složena z hudebníků nejrůznějšího věku, s nestejným stupněm hudebního vzdělání, ale s velkým zájmem o tento druh souborové hry. Členové pocházejí z oblasti od Prahy po Mělník a jeho okolí. Zpěvem orchestr doprovodila Jana Šebestová, slovem provázela Jiřina Mališová. Po přestávce zahrála dechová hudba Švitorka. Od obce Bořanovice bylo připraveno malé občerstvení v podobě koláčů a štrůdlu od paní cukrářky z Předboje a originální Pakoměřický mošt. O další občerstvení se postarala místní rodinná firma ROFI s.r.o.. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této májové akce podíleli, a také přírodě za zajištění příjemného bezdešťového počasí.

Prohlédněte si fotografie

Prohlédněte si video

1_Májové a baráčnické oslavy v Bořanovicích 2024.jpg

2_Májové a baráčnické oslavy v Bořanovicích 2024.jpg

3_Májové a baráčnické oslavy v Bořanovicích 2024.jpg

4_Májové a baráčnické oslavy v Bořanovicích 2024.jpg


Publikováno 4. 6. 2024 15:41

Pozvánka na Rybářský dětský den 2024 u Pivovarského rybníka v Pakoměřicích

Datum konání: 1. 6. 2024

Plakát  - MDD Bořanovice 2024.jpg


Publikováno 23. 5. 2024 13:24

Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024

Datum konání: 26. 5. 2024 - 16. 6. 2024

Vážení občané,

z důvodu stavby nového chodníku a dlouhého zpomalovacího prahu dojde k prodloužení úplného omezení provozu do 16. 6. 2024 (po dobu nezbytnou) v ulici Hlavní v obci Bořanovice, a to od křižovatky ul. U Hřiště x Hlavní po křižovatku ul. Hlavní x Na Horce.

Děkujeme za pochopení.

Situace grafika DIO - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - úplná uzavírka ul. Hlavní, Bořanovice


Publikováno 23. 5. 2024 12:39

Hlavní čarodějnice v Bořanovicích upálena nebyla

Kvůli varování Českého hydrometeorologického ústavu a nařízení Středočeského kraje, které striktně omezilo rozdělávání ohňů, nebyla letos v Bořanovicích 30. dubna 2024 v prostoru „Hliníku“ postavena velká hranice s paní čarodějnicí. Malá hranice však postavena a také zapálena byla, neboť větrné počasí se navečer umoudřilo. A až do půlnoci, kdy byl oheň uhašen, vládlo na tuto dobu abnormálně teplé počasí. A tak namísto upálení hlavní čarodějnice byly na této hranici upáleny desítky malých čarodějnic, které děti vyrobily přímo na místě při kreativním tvoření. Po dohoření zbytků těl čarodějnic si na této hranici děti i ostatní příchozí mohli upéci buřty. A jak máme ze zpráv doloženo, „buřty pečené na čarodějnicích“ chutnaly náramně. Během této akce samozřejmě nechyběl kulturní program v podání klaunského představení Jeníčka a Mařenky. Dále to byly sportovní soutěže, soutěž ve výrobě čarodějnic a o nejlepších kostým. Nikdo neodešel s prázdnou, všichni byli odměněni hodnotnými cenami. O bezpečnost při pálení, udržování a hašení ohně se postarali členové Sboru dobrovolných hasičů Bořanovice, občerstvení pro všechny zajistila místní firma ROFI s.r.o.. O pěkný ohňostroj se postarala sousední městská část Praha - Březiněves. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této tradiční akce podíleli.

Prohlédněte si fotografie

Prohlédněte si video

1_Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024[1].jpg

2_Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024.jpg


Publikováno 16. 5. 2024 10:51

Konkurzní řízení na ředitele svazkové školy Pod Beckovem

Pro svazkovou základní školu Pod Beckovem hledáme prvního ředitele nebo ředitelku. Hledáme pedagogického lídra a manažera, který má vizi, odhodlání a energii nastartovat novou inovativní školu stojící na respektujícím přístupu k žákům i rodičům. Vytvoření koncepce školy je ale jen jedním z úkolů, který vás čeká. Na začátku budete spolu s námi spolupracovat na dokončení stavby školy včetně jejího vybavení. Pak vás čeká úkol nejtěžší a tím bude postavit tým kvalitních pedagogů a dalších zaměstnanců, správně je motivovat a vytvořit systém podpory jejich profesního rozvoje. Nabízíme vám u toho maximální podporu zřizovatele, který má vzdělávání jako jednu z hlavních priorit a ví, že současné RVP není pro vytvoření skvělé státní školy překážkou. V neposlední řadě nabízíme inspirativní zázemí ve formě dvou středně velkých školských budov v unikátním historickém a zeleném prostředí. Zdá se vám to jako vysněná práce? Těšíme se na vaši přihlášku a účast v konkurzu.

Podrobnosti ke konkurznímu řízení naleznete na webu svazku .


Publikováno 9. 5. 2024 12:56

Pomník Václava Krejzy - Pakoměřice 2024

Zavzpomínáno bylo dne 6. května 2024 na našeho občana, který v poli za Pivovarským rybníkem v Pakoměřicích v neděli ráno 6. května 1945 zahynul při přestřelce s nacisty. Byl jím dvaatřicetiletý hrdina Václav KREJZA. Na fotografii kytice šeříku u pomníku mezi lípami v ulici U Rybníka.

Krejza Václav_památník_2024.jpg


Publikováno 6. 5. 2024 19:37

Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024

Datum konání: 8. 5. 2024

Plakát - Májové oslavy 2024 _obec Bořanovice.jpg


Publikováno 2. 5. 2024 15:56

Informace k volbám do Evropského parlamentu pro politické strany, politická hnutí, koalice

Datum konání: 8. 5. 2024

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu dne 7. a 8. června 2024, může delegovat nejpozději dne 8. května 2024 do 16:00 hodin jednoho člena + jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

Dne 8. 5. 2024 bude možné osobní doručení seznamu delegovaných členů a náhradníků na Obecní úřad Bořanovice jen po předchozí dohodě na telefonním čísle 723 954 106 nebo 725 021 822.


Publikováno 2. 5. 2024 13:31

Omezení pálení dne 30. 4. 2024

Datum konání: 30. 4. 2024

Vážení účastníci Pálení čarodějnic v Bořanovicích,

po varování Českého hydrometeorologického ústavu bylo nařízením Středočeského kraje striktně omezeno rozdělávání ohňů. Rádi bychom zachovali podstatu tohoto obyčeje, a abychom vás nepřipravili o možnost opékání špekáčků (na které jste srdečně zváni), bude naše tradiční velká vatra s čarodějnicí zredukována na menší kontrolované ohniště. Věříme, že nám povětrnostní podmínky neznemožní i to. Ostatní program proběhne beze změn.


Publikováno 30. 4. 2024 10:30

Novější 1 3 21 40 60

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
28
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
29
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
30
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
31
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
1
Pozvánka na Rybářský dětský den 2024 u Pivovarského rybníka v Pakoměřicích
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
Pozvánka na Rybářský dětský den 2024 u Pivovarského rybníka v Pakoměřicích
2
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
3
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
4
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
5
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
6
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
7
Program - Noc kostelů v Líbeznicích 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
8
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
9
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
10
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
11
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
12
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
13
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
14
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
15
Plakátek - Zažít Bašť jinak 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
16
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

20. 6. Květa

Zítra: Alois

Návštěvnost stránek

2935103