Aktuality


Novější 1 3 15 30 44

Vánoční strom v Bořanovicích rozsvítili andělé – 2021

Fotografie a video z rozsvěcení vánočního stromu dne 4.12.2021.

Prohlédněte si fotografie

Prohlédněte si video

01_Rozsvícení vánočního stromu Bořanovice 2021[1].jpg

02_Rozsvícení vánočního stromu Bořanovice 2021[1].jpg

03_Rozsvícení vánočního stromu Bořanovice 2021[1].jpg

Proslov starosty obce Libora Řápka ze dne 4.12.2021:

Vážení občané, milé děti, vzácní hosté,
slavnostní fanfárou s názvem Nebeští kavalérové bylo zahájeno dnešní rozsvícení vánočního stromu 2021. Doba přípravy na Vánoce se nazývá “ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova “adventus“, což znamená příchod. Myslí se příchod Vykupitele Ježíše Krista. A právě dneska, den před druhou adventní nedělí, zvanou bronzová, se scházíme, abychom společně rozsvítili náš „Bořanovský vánoční strom“ a opět předvedli i naše obecní „Bořanovské jesličky“. V tomto roce máte znovu možnost se podívat i na zvířátka živého betlému rodiny Kopeckých. Najdete tam velblouda dvouhrbého, lamu krotkou a lamu alpaku, oslíka a dvě kozy kamerunské.
Dále musím představit velmi vzácné hosty, kteří pro tuto příležitost sestoupili z nebe, a kteří mají za úkol v naší obci společně se starostou rozsvítit Bořanovský vánoční strom. Samozřejmě se s nimi můžete nechat i vyfotit.
Než však k rozsvícení dojde, pojďme si vyslechnout několik známých vánočních písní v podání muzikantů Trubačů z Mělníka, Bořanovic a okolí za řízení Václava Jakubce. Svým zpěvem Vás přišli potěšit Milan Abík z Měšic a Helena Vojtěchovská ze Želíz.
Zastupitelé obce a oslovení dobrovolníci Vám připravili malé občerstvení. Zde venku si můžete u stánku nechat nalít horké jablko z Pakoměřického moštu slazené bořanovským medem. Tam je také pro vás připraven balíček s vánočkou a cukrovím.
Svařeným červeným vínem se můžete občerstvit v restauraci „Pod Smrkem“. Načepujete si z várnice sami – termokelímky tam jsou připravené. Vše je zdarma do vypotřebování zásob.
Pro ty, kteří hledají originální dárek nebo jenom malou pozornost, máte zde možnost navštívit stánek a prohlédnout si, případně objednat, netradiční a originální ručně vyrobené svíčky, které vznikají v naší obci díky firmě Renata Shonová  REVAS - ruční výroba. 
Na závěr úvodního proslovu Vás všechny žádáme o dodržování aktuálních COVID opatření a doporučení vlády České republiky.

Stromeček obce Bořanovice zdobí 180 speciálních a zábleskových led žárovek. Dále jsou zde zavěšené do bronzova a zlata laděné ozdobičky kouliček a sněhové vločky. Na keřích visejí rolničky.
Velké poděkování patří místním hasičům za pomoc při zajištění bezpečnosti nad celou touto akcí a také děkuji místní firmě ROFI s.r.o. za pomoc při instalaci dekorace betlému a za zdobení stromečku a panu zastupiteli Miroslavu Turkovi za pomoc při dnešním uklizení sněhu.


Publikováno včera v 11:33

Mikulášská nadílka pro děti - Bořanovice 2021

Tato kulturní akce byla uspořádána dne 27. listopadu odpoledne pod přístřeškem před restaurací "Pod Smrkem" na návsi v Bořanovicích.

Prohlédněte si fotografie

01_ Mikulášská nadílka - Bořanovice 2021_1[1].jpg

02_Mikulášská nadílka - Bořanovice 2021_2[1].jpg


Publikováno 3. 12. 2021 15:39

Kontejnery na tříděný odpad opět v ul. Příčná

Vážení občané,
kontejnery na separovaný odpad (papír, plast, sklo, kartony a textil) jsou opět přesunuty do ul. Příčná na nově upravené stanoviště, které bude později doplněno i o přístřešek. Současně došlo i k rekonstrukci části komunikace včetně obrub a též byl dořešen i odvod srážkových vod a provedena oprava šoupěte vodovodu. Byla též upravena plocha kolem lavičky a přechodové části chodníku. Stavbu provedla na základě výběrového řízení STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. z Mělníka.

Kontejnery - ul. Příčná_2021.jpg


Publikováno 26. 11. 2021 20:42

Mikulášská nadílka a Rozsvícení vánočního stromu v Bořanovicích 2021

Plakát - Mikuláš a stromeček Bořanovice 2021.jpg


Publikováno 19. 11. 2021 19:19

Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2021/2

Datum konání: 20. 11. 2021 - 21. 11. 2021

V sobotu 20.11.2021 a v neděli 21.11.2021 budou v obci přistaveny
kontejnery na bioodpad. 
Kontejnery budou umístěny v Pakoměřicích v ulici Příčná „u komína“ a v ulici V Alejíčkách „uprostřed cesty“
a dále v Bořanovicích v ulici Na Lávkách „před autoservisem“,
a to od 8.00 hod do 16.00 hod.

Zlaté lípy_2021.jpg

Spadané listí z lip_2021.jpg


Publikováno 12. 11. 2021 16:02

Hon v Bořanovickém háji - 2021

Datum konání: 13. 11. 2021

Rádi bychom vás upozornili, že v sobotu 13.11.2021 bude od 10.00 do 15.00 hodin probíhat v Bořanovickém háji a jeho okolí myslivecký hon, který pořádá Myslivecké sdružení Bořanovice. Dbejte prosím v této lokalitě zvýšené osobní bezpečnosti a v uvedený čas nevstupujte do honitby.

Bořanovický háj_2021.jpg


Publikováno 12. 11. 2021 9:53

Obec Bořanovice si připomenula Den válečných veteránů - 2021

Ve čtvrtek dne 11.11.2021 v 11 hodin a 11 minut byl položen starostou obce věnec s rudými květy vlčích máků k pomníku padlých na návsi v Bořanovicích k uctění památky všech veteránů a obětí válečných konfliktů, bez ohledu na válčící strany. Od dvacátých let 20. století se symbolem vzpomínky na válečné oběti staly květy vlčích máků, které rostly na hrobech pohřbených vojáků.

1_Den válečných veteránů 2021.jpg

2_Den válečných veteránů 2021.jpg

 


Publikováno 11. 11. 2021 12:46

Poslední letošní svoz bioodpadu bude dne 1.12. 2021

Datum konání: 1. 12. 2021

Známka - Ipodec BIO.jpg

Po dohodě se svozovou společností IPODEC se poslední letošní svoz bioodpadu uskuteční ve středu 1.12. 2021. Dochází tak k přidání jednoho svozu.


Publikováno 8. 11. 2021 10:57

Oznámení o mobilním sběru odpadů 2021_2

Datum konání: 6. 11. 2021

v sobotu 6. listopadu 2021

 od 10.00 - 12.00 hod

Místo konání sběru: u křižovatky ulic Pivovarská a Hraniční v Pakoměřicích

Druhy přijímaných odpadů:

  • OBJEMNÝ ODPAD (nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod.)
  • PNEUMATIKY Z OSOBNÍCH VOZIDEL (bez disků, přijímají se nejvýše 4 ks na jednoho trvale bydlícího obyvatele obce)
  • NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU (obaly se zbytky barev, ředidel, akumulátory, znečištěné textilie apod.) v množství obvyklém pro domácnost
  • KOVY (železný šrot a barevné kovy - měď, hliník, bronz, mosaz, nerez)
  • TUKY A OLEJE Z KUCHYNĚ (použité tuky a oleje noste pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích)

Soustředěné stanoviště velkoobjemových kontejnerů je určeno pouze pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území obce Bořanovice!

Soustředěné stanoviště velkoobjemových kontejnerů nepřijímá odpad z podnikání!

Obsluze prosím předložte občanský průkaz a vyčkejte dalších pokynů.

Do kontejneru na objemný odpad nelze odložit směsný, nebezpečný a zapáchající odpad.

Pro odložení vytříděných složek komunálního odpadu prosím využijte sběrné nádoby umístěné v obci.Publikováno 26. 10. 2021 12:19

Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2021/1

Datum konání: 30. 10. 2021 - 31. 10. 2021

V sobotu 30.10.2021 a v neděli 31.10.2021 budou v obci přistaveny
kontejnery na bioodpad. 

Kontejnery budou umístěny v ulici Spojovací v Pakoměřicích, (u dočasně 
přesunutých kontejnerů na tříděný odpad z ulice Příčná)
a v ulici Na Lávkách před autoservisem v Bořanovicích, a to od 8.00 hod do 17.00 hod.


Publikováno 20. 10. 2021 14:32

Novější 1 3 15 30 44