Aktuality


Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje ze dne 18.3.2020

Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správnich orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařizeni, pošt a lékáren na území Středočeského kraje, počí naje dnem 18.03. 2020 od 18:00 hod. do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. Osoby jsou povinny podřídit se pokyny orgánů krizového řízení a přislušniků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje ze dne 18.3.2020

 


Publikováno 18. 3. 2020 13:10

Další krizová opatření - usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020

Usnesení vlády ČR - sb037 - 2020


Publikováno 17. 3. 2020 11:54

Omezení úředních hodin obecního úřadu Bořanovice_2020_1

OZNÁMENÍ

Omezení úředních hodin O.Ú. Bořanovice

V souvislosti s omezením rizik šíření koronaviru a ve snaze zachovat akceschopný obecní úřad po co nejdelší dobu dochází od 16. 3. 2020 k omezení provozu Obecního úřadu Bořanovice. Pokladna je do odvolání uzavřena. Podatelna nebude do odvolání přijímat osobní podání. S ohledem na situaci žádáme občany, aby úřad navštěvovali jen v nejnutnějších případech po předchozí telefonické konzultaci. Kontakt bude veden přes skleněnou přepážku.
Poplatky za svoz odpadu, psy a stočné apod. je možné platit pouze bezhotovostně.
Veškerá korespondence na podatelnu je možná elektronicky (ou@boranovice.cz), datovou schránkou (ykpa7y9) nebo poštou (Obec Bořanovice, Ke Kampeličce 67, Bořanovice, 250 65 p. Líbeznice).

V nejnutnějších případech bude otevřeno přes přepážku:

pondělí: 16.00 hod - 18.00 hod 

středa:   16.00 hod - 18.00 hod

Děkujeme za pochopení


Publikováno 16. 3. 2020 11:01

Další krizová opatření - usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020

Usnesení vlády ČR - sb034 - 2020

Usnesení vlády ČR - sb035 - 2020


Publikováno 16. 3. 2020 7:18

Další krizová opatření - usnesení vlády ČR ze dne 14.3.2020

Usnesení vlády ČR - sb033 - 2020


Publikováno 14. 3. 2020 8:27

Další krizová opatření - usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020

Usnesení vlády ČR - sb032 - 2020


Publikováno 13. 3. 2020 18:37

Nouzový stav a související usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020

Usnesení vlády ČR - sb030 - 2020

Usnesení vlády ČR - sb031 - 2020

 


Publikováno 12. 3. 2020 20:41

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.3.2020

Mimořádné opatření - prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3


Publikováno 11. 3. 2020 18:51

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020

Mimořádné opatření - zákaz konaní akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.3.2020


Publikováno 10. 3. 2020 14:41

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.3.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID-19 ze dne 9.3.2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu. Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy. Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.


Publikováno 9. 3. 2020 18:16