Aktuality


Lípu republiky pomohla vysadit i nejstarší rodačka obce Bořanovice

Fotokoláž a video z oslav.

Prohlédněte si video

Bořanovice - Lípa republiky 1918 - 2018.jpg

Proslov starosty obce Libora Řápka, ze dne 21. října 2018:

Vážení občané, milé děti, vzácní hosté,
sešli jsme se dnes, abychom si připomněli sté výročí vzniku samostatného československého státu. A jak jinak slavnost zahájit, než zasazením Lípy republiky v centru naší obce Bořanovice, v tomto parčíku.
Lípy republiky nebo též lípy svobody jsou dřeviny, které byly vysazovány na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši národní svobodu a demokracii.
Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky, k 10. výročí Československé republiky v roce 1928 a rovněž k 50. výročí v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích.
Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty a proslovy.
Lípy republiky jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní stromy oslavují vznik našeho státu a podporují naši národní hrdost a svobodu. Výsadby stromů s poselstvím dokazují naši národní identitu a posilují sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí.
Řada zemí má své národní stromy. V České republice je národním stromem lípa. Můžeme ji nalézt na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách.
Oficiálním národním symbolem se stala v roce 1848, kdy se na všeslovanském sjezdu v Praze sešli delegáti všech porobených slovanských národů. Stanovili lípu jako národní symbol postavený proti velkoněmeckým snahám o porobení slovanského živlu. Byla to reakce na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol velkoněmectví zvolen dub. Lípu jako národní strom prý navrhl František Ladislav Čelakovský.
Lidé měli rádi lípy od nepaměti. Lípa byla symbolem ochrany, pomoci a lásky pro svou vůni, půvabnou korunu a vlídnému stínu. Lipové dřevo našlo uplatnění při výrobě nábytku, dřeváků, hudebních nástrojů, kolébek i rakví. Svůj význam má lípa i v léčitelství.
Lípa byla odedávna nazývána královnou medonosných rostlin. Z jednoho jejího květu může včela vysát 7 mg nektaru. Lipový med je jeden z nejlepších a jeho použití k léčivým účelům bylo známo už před šesti tisíci lety v Egyptě a ve starém Řecku. Medem se léčily rány, celá řada chorob, uchovávalo se v něm maso, aby se nekazilo. Med se dříve skladoval v soudcích vyrobených z lipového dřeva, protože v nich nehořkne, nemá nepříjemný pach a dobře si uchovává přírodní vůni a chuť.
V Bořanovicích máme minimálně tři významné lípy.
Před dvaceti lety 28. října 1998, tedy na výročí 80-ti letého výročí republiky byla slavnostně zasazená Lípa republiky v areálu Pakoměřického zámku. Další lípa, tentokrát Lípa osvobození byla zasazená na návsi u pomníku obětem světových válek, dne 6. května 1995, aby připomínala 50-ti leté výročí osvobození od fašizmu. A ta nejvýznamnější, která je v kronice nazvaná jako Lípa svobody, byla zasazená v tomto parčíku 13. dubna roku 1919. Tedy asi půl roku od vzniku Československé republiky. Je to ta lípa ve středu parčíku s převislými větvemi, druhu Tilia euchlora - lípa zelená.
Lípa, která bude vysazena dnes je lípa srdčitá - Tilia cordata „Rancho“. Tento kultivar lípy, který je nižšího vzrůstu a kuželovité úzké koruny byl vybrán proto, aby se stromek v tomto menším prostoru dobře cítil a lípy si tak navzájem nepřekážely.
Společného zasázení se zúčastní zástupci obce, zástupci místních spolků jmenovitě členové sboru dobrovolných hasičů, rybářského a mysliveckého spolku a také vy občané a hosté obce. Při této příležitosti budou zahrány oblíbené písně Tomáše Garrigua Masaryka – Teče voda, teče a Ach synku, synku, a to od Malé české muziky Jiřího Pospíšila, která se vám již před mým úvodem představila. Dále muzikanti z Bořanovic (kapela, která je složená ze samých Řápků) zahrají píseň Masaryk nás svolává, kterou věnují nově vysázené lipce a valčíkovou píseň Pod tou naší starou lípou, která bude věnovaná její sousedce, stoleté Lípě svobody. Slavnost v parčíku bude zakončena zpívanou Československou státní hymnou.
Poté jste všichni zváni do restaurace Pod Smrkem na malé občerstvení i s pitím, které je zdarma. Čekají vás obložené chlebíčky z místní provozovny, jablečný závin dle receptury z první republiky a další sladkosti a pití. Poté bude následovat zhruba hodinový hudební pořad Ta naše písnička česká od souboru vám již známé Malé české muziky Jiřího Pospíšila. Pořad je sestaven z lidových písní a doplněn průvodním slovem.
Děkuji vám všem za pozornost a jdu se jako první chopit lopaty.


Publikováno 29. 10. 2018 20:25

100 LET REPUBLIKY - Bořanovice, neděle 21.10.2018 od 14.00 hod

Datum konání: 21. 10. 2018

Plakát - 100 let republiky_Bořanovice.jpg


Publikováno 12. 10. 2018 21:07

Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2018/1

Datum konání: 20. 10. 2018 - 21. 10. 2018

V sobotu 20.10.2018 a v neděli 21.10.2018 budou v obci přistaveny

kontejnery na bioodpad. 

Kontejnery budou umístěny v ulici Příčná „u komína“ v Pakoměřicích,

a v ulici Na Lávkách před autoservisem v Bořanovicích,

a to od 8.00 hod do 17.00 hod.


Publikováno 10. 10. 2018 19:06

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bořanovice

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bořanovice


Publikováno 6. 10. 2018 17:07

Upozornění - uzavírka Pivovarské ulice v Pakoměřicích

Vážení občané,
z důvodu rekonstrukce části komunikace v ulici Pivovarská dojde v období
od 8.10.2018 do cca 23.11.2018 k úplnému omezení provozu v části ulice Pivovarská, a to od křižovatky ul. Hraniční x Pivovarská po křižovatku
ul. Družstevní x Pivovarská. Přechodné dopravní značení bude řidiče navádět
na objízdnou trasu přes ulici V Zahradách a část ulice Hraniční. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o trpělivost a shovívavost k této uzavírce části ulice Pivovarská v Pakoměřicích. Žádáme rezidenty o ohleduplnost při případném projíždění staveništěm a omlouváme se za potřebné nezbytné uzavírky, které budou probíhat během prací.


Publikováno 3. 10. 2018 21:40

Video - Oslavy SDH Bořanovice 120 let

Fotokoláž a video
Prohlédněte si video

Oslavy SDH Bořanovice  -120 let.jpg


Publikováno 27. 9. 2018 13:43

Vinobraní 2018 - Domov pro seniory Hortenzie

Datum konání: 26. 9. 2018

Domov pro seniory Hortenzie - Vinobrani.jpg


Publikováno 24. 9. 2018 17:04

Oznámení - Zveřejnění záměru Pronájem nebytových prostor pohostinství č.p. 72 Bořanovice_2

Na úřední desce je zveřejněn Záměr obce Bořanovice na pronájem nebytových prostor pohostinství č.p. 72 Bořanovice_2.

Odkaz na Úřední desku na Záměr


Publikováno 6. 8. 2018 20:14

Organické hnojení na polích

Informujeme Vás, že během následujících asi čtrnácti dnů budeme navážet organické hnojivo na pole za Jipem mezi Bořanovice, Líbeznice a Hovorčovice. Může se stát, že hnojivo nebude vonět. Zkrátíme dobu aplikace a zapravení co nejvíce. Tímto chceme předejít případnému nedorozumění s občany obce. Tato aplikace se provádí jednorázově jednou za tři roky.
Agrio ZS s.r.o.
Tel.: +420 603203059


Publikováno 3. 8. 2018 10:41

V Líbeznicích začala výstavba nové školy (TISKOVÁ ZPRÁVA)

V úterý 31. července 2018 v 10 hodin odstartovala v Líbeznicích stavba nové školy pro děti ze sedmi obcí školského obvodu – Měšic, Baště, Předboje, Nové Vsi, Zlonína, Bořanovic a Líbeznic.
Na místo klepání na základní kámen byla stavba zahájena společným zasázením lípy – „Stromu republiky“ zástupci výše jmenovaných obcí.

Sázení lípy zástupci obcí_Líbeznice 2018.jpg

Ve veřejné soutěži z pěti nabídek uspěla společnost Metrostav, která by měla školu postavit za nejnižší částku – 228 miliónů korun (včetně DPH). Celkově si stavba budovy s 20 učebnami, kapacitní kuchyní a jídelnou včetně projektové přípravy a vybavení nábytkem vyžádá 238 miliónů korun. Jde o společný investiční projekt 7 obcí, které tvoří spádový obvod líbeznické školy. Celkem 127 milióny korun přispěje státní rozpočet. 10 miliónů korun se podařilo zajistit z rozpočtu Středočeského kraje. Stavbu si vynutil dramatický nárůst počtu dětí, které se do školy v posledních letech hlásí.
„Spolupráci a dohodu všech obcí vnímám se všemi těžkostmi na cestě jako pozoruhodný úkaz. Pokud by se jediná obec odvrátila, znamenalo by to konec celého řešení. Příští rok by muselo nastat losování o tom, kdo do školy z prvňáčků nakonec nastoupí. Podařilo se najít východisko ze skutečně kritické situace,“ komentuje jednání o stavbě starosta Líbeznic Martin Kupka.
Už školní rok 2018/2019 bude pro líbeznickou školu krizový a učit se bude nejen ve stávajících budovách, ale i v komunitním centru Archa. „Zároveň přestavíme nynější sborovnu na novou učebnu. Učitelé se budou celý rok potkávat v provizorně upravených dílnách,“ vysvětluje ředitelka školy Ivana Pekárková.

První učebny nové školy by měly sloužit už od 1. září 2019. Celý projekt by měl být dokončen v lednu 2020.

„Kapacita nového pavilonu je až 600 žáků ve 20 učebnách, kuchyň a jídelna pro celý areál s výdejem až 1500 jídel denně, zastavěná plocha objektu přesahuje 4 000 m2. Tyto nové kapacity samozřejmě vyžadují adekvátní dopravní obslužnost, proto je podél školy vytvořena nová komunikace s téměř stovkou parkovacích stání, včetně K+R (kiss and ride) a točna školního autobusu pro příjemné a bezpečné zahajování školních výletů,“ dodává autor projektu architekt David Grulich. Jeho architektonická kancelář zvítězila v loňském roce v architektonické soutěži s návrhem jednopodlažní kruhové stavby, která by měla citlivě rozšířit areál líbeznické školy a co nejméně zasáhnout do vesnické krajiny.
„Dohoda všech sedmi obcí je pro nás zcela unikátní úkaz a zároveň závazek,“ říká k výstavbě školy Vojtěch Kostiha, mluvčí Metrostavu. „Těšíme se na spolupráci s investorem i autorem projektu a doufáme, že námi postavená stavba bude užitečná jak pro děti, tak i rodiče z celého školského obvodu.“

Co bude dál?
Z aktualizované demografické prognózy jasně vyplývá, že ani nový objekt v Líbeznicích potřebu nových míst ve škole neuspokojí. Stavět se bude muset ještě v jiné obci či v jiných obcích. Na další školu či dvě menší školy je čas do 1. září 2024. „Na první pohled to vypadá, že je času dost. Ve skutečnosti ale ani v tomto případě žádný čas nemáme. Musí se okamžitě začít s přípravou. Právě proto obce vytvořily nový dobrovolný svazek obcí Pod Beckovem, jehož hlavní náplní bude vyřešit nedostatek míst ve škole po roce 2024,“ dodává starosta Líbeznic.


Publikováno 1. 8. 2018 14:22