Aktuality


Ulice Pivovarská v Pakoměřicích má nový povrch

Fotokoláž z průběhu pokládky obrusné asfaltové vrstvy.

Pivovarská_stavba 2.jpg


Publikováno 12. 12. 2018 20:55

Mikulášská nadílka 2018

Tradiční program pro děti se konal v restauraci „Pod Smrkem“ v sobotu 1. prosince 2018 odpoledne. Nadílku však děti nedostaly jen tak zadarmo, musely Mikulášovi zazpívat písničku nebo říci básničku. Nadílce předcházela hraná pohádka předvánočního času s písničkami o tom, Jak rozmařilá mlynářka lakotila.

Mikulášská nadílka Bořanovice_2018.jpg


Publikováno 3. 12. 2018 18:03

Stavba nové školy v Líbeznicích

Stav stavebních prací z poloviny listopadu 2018 na stavbě nové školy, která bude sloužit pro děti ze sedmi obcí školského obvodu – Měšic, Baště, Předboje, Nové Vsi, Zlonína, Bořanovic a Líbeznic.

Průběh stavby je možné sledovat on-line zde

Škola nová stavba Líbeznice_listopad 2018.jpg


Publikováno 3. 12. 2018 9:56

MIKULÁŠSKÁ SOBOTA - 1.12.2018 a BRONZOVÁ NEDĚLE - 9.12.2018

Datum konání: 1. 12. 2018 - 9. 12. 2018

Plakát - Mikuláš a stromeček Bořanovice 2018.jpg


Publikováno 25. 11. 2018 19:51

Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2018/2

Datum konání: 24. 11. 2018 - 25. 11. 2018

V sobotu 24.11.2018 a v neděli 25.11.2018 budou v obci přistaveny

kontejnery na bioodpad. 

Kontejnery budou umístěny v Pakoměřicích

v ulici Příčná „u komína“ a v ulici V Alejíčkách „uprostřed cesty“

a dále v Bořanovicích v ulici Na Lávkách „před autoservisem“,

a to od 8.00 hod do 16.00 hod.


Publikováno 14. 11. 2018 19:44

Rekonstrukce místní komunikace – ulice Pivovarská v Pakoměřicích

Dne 19.9.2018 na základě výběrového řízení bylo Zastupitelstvem obce Bořanovice odsouhlaseno a potvrzeno rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na dílo „Rekonstrukce MK Pivovarská, obec Bořanovice“. Byla vybrána firma STRABAG a.s.. Na základě žádosti podané starostou obce se podařilo získat spolufinancování tohoto projektu z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. To znamená, že tato rekonstrukce komunikace je finančně podpořena z prostředků státního rozpočtu ČR. Registrace akce byla ministerstvem potvrzena dne 22.8.2018.
Stavba v současné době pokračuje v plném tempu. V rámci stavby dochází k osazení betonových obrub, k přesunu uličních vpustí a také vzniku nových. Délka opravovaného úseku je cca 275 m a celková plocha stavebních úprav je bezmála 1500 m2.
Příští týden během pondělí a úterý (19.11 a 20.11.2018) je naplánovaná pokládka nové ložní a obrusné asfaltové vrstvy. Termín plnění zakázky Rekonstrukce MK Pivovarská je do 23.11.2018. Práce dále budou pokračovat na dobudování částí nových chodníků podél této zrekonstruované komunikace.

Pivovarská_stavba 1 kopie.jpg


Publikováno 14. 11. 2018 18:30

Obec Bořanovice si připomenula Den válečných veteránů a sté výročí ukončení 1. svět. války

V neděli dne 11.11.2018 byl položen starostou obce věnec s rudými květy vlčích máků k pomníku padlých na návsi v Bořanovicích. Jedenáctý listopad 1918 byl totiž den, kdy byla uzavřena dohoda o příměří na západní frontě ve válce, která získala přídomek první až po vypuknutí druhé světové války a který se postupem času stal připomínkou všech válečných veteránů. Jejich symbolem je květ vlčího máku. Vlčí máky v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím jeho symbolického květu si tak lidé připomínají hrdinství a oběti vojáků, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity. V neposlední řadě je i vzpomínkou na tzv. novodobé válečné veterány, kteří zahynuli či byli zraněni během nasazení v zahraničních operacích. V České republice se připomíná od roku 2001.

Věnec máky_11_11_2018.jpg


Publikováno 12. 11. 2018 12:16

Oznámení o mobilním sběru odpadů 2018_2

Datum konání: 10. 11. 2018

v sobotu 10. listopadu 2018

od 10.00 - 12.00 hod

Místo konání sběru: u křižovatky ulic Pivovarská a Hraniční v Pakoměřicích

Druhy přijímaných odpadů:

  • OBJEMNÝ ODPAD (nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod.)
  • PNEUMATIKY Z OSOBNÍCH VOZIDEL (bez disků, přijímají se nejvýše 4 ks na jednoho trvale bydlícího obyvatele obce)
  • NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU (obaly se zbytky barev, ředidel, akumulátory, znečištěné textilie apod.) v množství obvyklém pro domácnost
  • KOVY (železný šrot a barevné kovy - měď, hliník, bronz, mosaz, nerez)

Soustředěné stanoviště velkoobjemových kontejnerů je určeno pouze pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území obce Bořanovice!

Soustředěné stanoviště velkoobjemových kontejnerů nepřijímá odpad z podnikání!

Obsluze prosím předložte občanský průkaz a vyčkejte dalších pokynů.

Do kontejneru na objemný odpad nelze odložit směsný, nebezpečný a zapáchající odpad.

Pro odložení vytříděných složek komunálního odpadu prosím využijte sběrné nádoby umístěné v obci.


Publikováno 31. 10. 2018 18:14

Lípu republiky pomohla vysadit i nejstarší rodačka obce Bořanovice

Fotokoláž a video z oslav.

Prohlédněte si video

Bořanovice - Lípa republiky 1918 - 2018.jpg

Proslov starosty obce Libora Řápka, ze dne 21. října 2018:

Vážení občané, milé děti, vzácní hosté,
sešli jsme se dnes, abychom si připomněli sté výročí vzniku samostatného československého státu. A jak jinak slavnost zahájit, než zasazením Lípy republiky v centru naší obce Bořanovice, v tomto parčíku.
Lípy republiky nebo též lípy svobody jsou dřeviny, které byly vysazovány na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši národní svobodu a demokracii.
Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky, k 10. výročí Československé republiky v roce 1928 a rovněž k 50. výročí v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích.
Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty a proslovy.
Lípy republiky jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní stromy oslavují vznik našeho státu a podporují naši národní hrdost a svobodu. Výsadby stromů s poselstvím dokazují naši národní identitu a posilují sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí.
Řada zemí má své národní stromy. V České republice je národním stromem lípa. Můžeme ji nalézt na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách.
Oficiálním národním symbolem se stala v roce 1848, kdy se na všeslovanském sjezdu v Praze sešli delegáti všech porobených slovanských národů. Stanovili lípu jako národní symbol postavený proti velkoněmeckým snahám o porobení slovanského živlu. Byla to reakce na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol velkoněmectví zvolen dub. Lípu jako národní strom prý navrhl František Ladislav Čelakovský.
Lidé měli rádi lípy od nepaměti. Lípa byla symbolem ochrany, pomoci a lásky pro svou vůni, půvabnou korunu a vlídnému stínu. Lipové dřevo našlo uplatnění při výrobě nábytku, dřeváků, hudebních nástrojů, kolébek i rakví. Svůj význam má lípa i v léčitelství.
Lípa byla odedávna nazývána královnou medonosných rostlin. Z jednoho jejího květu může včela vysát 7 mg nektaru. Lipový med je jeden z nejlepších a jeho použití k léčivým účelům bylo známo už před šesti tisíci lety v Egyptě a ve starém Řecku. Medem se léčily rány, celá řada chorob, uchovávalo se v něm maso, aby se nekazilo. Med se dříve skladoval v soudcích vyrobených z lipového dřeva, protože v nich nehořkne, nemá nepříjemný pach a dobře si uchovává přírodní vůni a chuť.
V Bořanovicích máme minimálně tři významné lípy.
Před dvaceti lety 28. října 1998, tedy na výročí 80-ti letého výročí republiky byla slavnostně zasazená Lípa republiky v areálu Pakoměřického zámku. Další lípa, tentokrát Lípa osvobození byla zasazená na návsi u pomníku obětem světových válek, dne 6. května 1995, aby připomínala 50-ti leté výročí osvobození od fašizmu. A ta nejvýznamnější, která je v kronice nazvaná jako Lípa svobody, byla zasazená v tomto parčíku 13. dubna roku 1919. Tedy asi půl roku od vzniku Československé republiky. Je to ta lípa ve středu parčíku s převislými větvemi, druhu Tilia euchlora - lípa zelená.
Lípa, která bude vysazena dnes je lípa srdčitá - Tilia cordata „Rancho“. Tento kultivar lípy, který je nižšího vzrůstu a kuželovité úzké koruny byl vybrán proto, aby se stromek v tomto menším prostoru dobře cítil a lípy si tak navzájem nepřekážely.
Společného zasázení se zúčastní zástupci obce, zástupci místních spolků jmenovitě členové sboru dobrovolných hasičů, rybářského a mysliveckého spolku a také vy občané a hosté obce. Při této příležitosti budou zahrány oblíbené písně Tomáše Garrigua Masaryka – Teče voda, teče a Ach synku, synku, a to od Malé české muziky Jiřího Pospíšila, která se vám již před mým úvodem představila. Dále muzikanti z Bořanovic (kapela, která je složená ze samých Řápků) zahrají píseň Masaryk nás svolává, kterou věnují nově vysázené lipce a valčíkovou píseň Pod tou naší starou lípou, která bude věnovaná její sousedce, stoleté Lípě svobody. Slavnost v parčíku bude zakončena zpívanou Československou státní hymnou.
Poté jste všichni zváni do restaurace Pod Smrkem na malé občerstvení i s pitím, které je zdarma. Čekají vás obložené chlebíčky z místní provozovny, jablečný závin dle receptury z první republiky a další sladkosti a pití. Poté bude následovat zhruba hodinový hudební pořad Ta naše písnička česká od souboru vám již známé Malé české muziky Jiřího Pospíšila. Pořad je sestaven z lidových písní a doplněn průvodním slovem.
Děkuji vám všem za pozornost a jdu se jako první chopit lopaty.


Publikováno 29. 10. 2018 20:25

100 LET REPUBLIKY - Bořanovice, neděle 21.10.2018 od 14.00 hod

Datum konání: 21. 10. 2018

Plakát - 100 let republiky_Bořanovice.jpg


Publikováno 12. 10. 2018 21:07


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
28
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
29
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
30
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
31
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
1
Pozvánka na Rybářský dětský den 2024 u Pivovarského rybníka v Pakoměřicích
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
Pozvánka na Rybářský dětský den 2024 u Pivovarského rybníka v Pakoměřicích
2
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
3
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
4
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
5
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
6
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
7
Program - Noc kostelů v Líbeznicích 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
8
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
9
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
10
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
11
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
12
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
13
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
14
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
15
Plakátek - Zažít Bašť jinak 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
16
Dopravní omezení v ulici Hlavní – prodloužení úplné uzavírky do 16. 6. 2024
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

Návštěvnost stránek

2931633