Aktuality


Chodník ul. Družstevní s novým přechodem pro chodce v ul. Mělnická je skutečností

Dne 12.10.2022 byl vydán Odborem dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav kolaudační souhlas na stavbu: ,,Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice". Je to pro občané a návštěvníky obce velmi důležitá stavba, která propojuje chodník v ul. Pivovarská s chodníkem v ul. Mělnická v návaznosti na obchod JIP a zastávky BUS. A právě v místě napojení v ul. Mělnická vznikl na velmi rušné komunikaci nový přechod pro chodce, který je navíc doplněn bezpečnostním osvětlením. Nové osvětlení v počtu 19 ks led svítidel je zbudováno i v celém úseku chodníku v ul. Družstevní a v části ul. Mělnická před přechodem. V určitých úsecích zde totiž osvětlení zcela chybělo. Zbudováno bylo též i přechodové místo a část chodníku do ul. V Alejíčkách. Jedná se o přípravu chodníku, který je do budoucna plánován v celém úseku ulice až do Líbeznic. Celková délka zbudovaných chodníků je bezmála 400 metrů, při jeho šířce 1,5 m. Během stavby došlo též ke zpevnění a zhutnění protilehlé krajnice u komunikace ul. Družstevní. Realizaci stavby prováděla firma Agumont s.r.o., jakožto vítěz výběrového řízení, které proběhlo v létě r. 2021 v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pravidelné kontrolní dny za účasti zástupce dodavatele, starosty obce a autorského a technického dozoru investora řešily hlavně technické, materiální a časové nesrovnalosti prací. Převzetí dokončené stavby proběhlo 16.8.2022.
Na základě žádosti starosty obce Bořanovice o poskytnutí dotace ze dne 14.3.2022 a po jejím schválení, byla dne 15.8.2022 podepsaná Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021 - 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura. Tímto byl získán finanční příspěvek v max. výši 934 000 Kč. Celkové náklady díla byly 3 673.490,55 Kč vč. DPH.
Na otevření vybudovaného chodníku byla pozvána i hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Paní hejtmanka byla pozváním velmi potěšena a velice ji mrzelo a omlouvala se, že z důvodu již dříve potvrzených akcí se nemůže otevření zúčastnit. Paní hejtmanka si je vědoma toho, kolik úsilí, času, nervů a nasazení realizace projektu stála. Přeje Vám i všem obyvatelům, aby zrealizovaný projekt sloužil ku prospěchu a zlepšení života v obci a zejména ke spokojenosti všech občanů.

Tento projekt ,,Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice" byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

logo_100.jpg

1_Chodník Družstevní 2022.jpg

2_Chodník Družstevní 2022.jpg

3_Chodník Družstevní 2022.jpg

4_Chodník Družstevní 2022.jpg


Publikováno 24. 10. 2022 10:50

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Bořanovice 2022

Ve čtvrtek 20. října 2022 proběhlo v obci Bořanovice ustavující zasedání zastupitelstva obce. Všech 9 zvolených zastupitelů složilo slib a ujali se svého mandátu. Zastupitelé poté zvolili starostou obce dosavadního starostu Libora Řápka a nového místostarostu Bc. Daniela Šafáře.

Zastupitelstvo dále ustavilo výbory zastupitelstva a zvolili předsedu a členy.

Finanční výbor: předseda Vlastimil Obořil, členka Ing. Radka Landová a Olga Pokorná
Kontrolní výbor: předseda Ing. Zdeněk Kolín, člen Ing. Radek Joura a Pavel Materna
Stavební výbor: předseda Ing. Radek Joura, člen Martin Strejček a Pavel Materna

Obecní úřad Bořanovice 2022.jpg


Publikováno 21. 10. 2022 15:23

Oprava části komunikace ul. V Alejíčkách_2022

V pátek dne 7.10.2022 byl bez nedodělků předán opravený úsek části komunikace v ul. V Alejíčkách, Bořanovice, Pakoměřice v úseku od křižovatky s ul. U Cihelny po katastrální území obce Líbeznice. Součástí rekonstrukce bylo i předláždění vjezdů a částí přilehlého chodníku, položení chráničky a potrubí tlakové kanalizace a vybudování zasakovacího tělesa s odvodňovacím žlabem. Stavbu prováděla na základě smluvního vztahu firma BARACOM a.s., která též realizovala stavební práce na rekonstrukci ul. Pakoměřická v obci Líbeznice, tedy na navazující části na ulici V Alejíčkách v Pakoměřicích, a to bez zjevného předělu.

Foto - Oprava části komunikace ul. V Alejíčkách - 2022.jpg


Publikováno 10. 10. 2022 17:12

Bořanovické jablkobraní 2022

Datum konání: 1. 10. 2022

Bořanovické jablkobraní 2022_BIOROFI.jpg


Publikováno 30. 9. 2022 15:55

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bořanovice_2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bořanovice okres Praha - východ, konaných ve dnech  23.9. - 24.9.2022.


Publikováno 24. 9. 2022 18:09

Jelen na palouku v parčíku v Bořanovicích – 2022

Když budete mít štěstí, můžete při procházce po obci Bořanovice opět spatřit jelena pasoucího se v parčíku u obecního úřadu.

Jelen s vřesy_2022.jpg


Publikováno 23. 9. 2022 12:20

Informace k zajištění školní kapacity v příštím školním roce - 2023/24

Tisková zpráva - Svazek obcí zajistil žákovskou kapacitu na školní rok 2023_24


Publikováno 14. 9. 2022 17:41

Vzácné hřiby kavkazské opět vyrostly v Bořanovicích na návsi - 2022

I v letošním roce se obec Bořanovice může pochlubit raritou, která je k vidění jen velmi zřídka. Dne 1.9.2022 byl opět zpozorován v centru naší obce, v malém trojúhelníkovém parčíku, u pomníku padlým občanům ve světových válkách, růst hřibovitých hub. Bylo napočítáno celkem devět kusů. Jak bylo později potvrzeno houbařskou poradnou České mykologické společnosti v Praze, jednalo se o vzácné, méně běžné a chráněné hřiby kavkazské, které jsou nejspíše poddruhem hřibu koloděje.
Tyto houby rostoucí v parčíku nejsou určeny ke sbírání. Je to vzácnost, kterou si místní obyvatelé střeží! Potěšte se pohledem a dopřejte tu radost i ostatním svým spoluobčanům.

1_Hřiby v Bořanovicích_září 2022.jpg

2_Hřiby v Bořanovicích_září 2022.jpg

3_Hřiby v Bořanovicích_září 2022.jpg


Publikováno 9. 9. 2022 14:38

Informace - výměna a doplnění označení ulic v obci

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že v průběhu měsíců září a října 2022 dojde k postupné výměně a doplnění označení ulic.
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 30 označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

Děkujeme Vám za pochopení.


Publikováno 1. 9. 2022 14:38

Hasičská fontána na Labi 2022

V rámci akce Setkání dechových hudeb na Labi dne 27.8.2022 konané na náplavce na Mělníku se uskutečnila fenomenální hasičská fontána umělecky ztvárněná hasičskými sbory působících na území okresu Mělník a také sborem dobrovolných hasičů naší obce Bořanovice. Pořadatel: Velký dechový orchestr MKD Mělník pod vedením Václava Jakubce a Okresní sdružení hasičů Mělník.

Prohlédněte si video

Hasičská fontána_Mělník 2022.jpg

SDH Bořanovice_Mělník 2022.jpg


Publikováno 29. 8. 2022 12:55