Drobečková navigace

Aktuality > Územní plán a studie > Územní studie

Územní studie

Územní studie SO4

Schválená dne 2. 8. 2022
Zadavatel: Obec Bořanovice
Pořizovatel: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Zhotovitel: Ing. arch. Petra Kolaříková, ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno
Projektant: Ing. arch. Petra Kolaříková, ČKA 04 022
Registrační list
Údaje o schválené územní studii

Zadání
Textová část s urbanistickým návrhem

 

Územní studie BV27

Schválená dne 2. 9. 2020
Pořizovatel: Obecní úřad Bořanovice smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Štros
Registrační list
Údaje o schválené územní studii

Zadání
Textová část řešení
Urbanistický návrh
Veřejná infrastruktura
Regulační výkres
Širší vztahy

 

Územní studie VS1 JIP

Schválená dne 26. 11. 2018
Pořizovatel: Obecní úřad Bořanovice smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Štros
Registrační list
Údaje o schválené územní studii

Zadání
Textová část řešení
Komplexní návrh
Veřejná infrastruktura
Regulační výkres
Širší vztahy