Drobečková navigace

Aktuality > GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Obec BOŘANOVICE, adresa: Ke Kampeličce 67, p. Líbeznice 250 65, Tel. 283 980 011, www.boranovice.cz, jakožto správce osobních údajů zpracovává údaje řady subjektů, zejména osob s trvalým pobytem na území obce, vlastních zaměstnanců a dodavatelů obce. Obec může zpracovávat osobní údaje dalších osob, které s ní přijdou do kontaktu, například žadatelů o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zpracovávané údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, e-mail, telefonní číslo, číslo občanského průkazu/cestovního dokladu, pohlaví nebo rodinný stav.

Účelem zpracování je vyřizování a zpracování agendy obecního úřadu, zejména pak, vedení evidence obyvatel, vedení stálého seznamu voličů, vedení spisové služby, agenda místních poplatků (za odpad, psa, zábor veřejného prostranství, z ubytovací kapacity), zpracování písemností dle stavebního zákona, agendy CzechPOINT, vyřizování žádostí o informace, vyřizování podnětů občanů, žádostí, stížností, petic, agenda pronájmů bytů a nemovitostí, smluvní vztahy a vedení evidence čtenářů obecní knihovny.

Údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění právní nebo smluvní povinnosti nebo proto, že ke zpracování udělil subjekt údajů souhlas, případně na základě veřejného či oprávněného zájmu obce. Údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou skartačním řádem nebo uvedenou v textu souhlasu, případně po dobu trvání smlouvy.

Osobní údaje mohou být předány omezenému okruhu příjemců, zejména dodavatelům IT řešení nebo osobám zajišťujícím IT podporu.

Subjekt údajů má právo:

  • v případě, že udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, tento souhlas kdykoli odvolat,
  • v některých případech vznést námitku proti zpracování,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz osobních údajů,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů, a
  • na přenos svých osobních údajů zpracovávaných automatizovaně na základě uděleného souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Subjekt údajů může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

Správce ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou: Iva Cucová, Tel. 602 221 544, reditel@nadprahou.eu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
Pozvánka na Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024
Pozvánka na Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024
Omezení pálení dne 30. 4. 2024
1 2 3
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1/2024
4 5
6
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
7
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
8
Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
Informace k volbám do Evropského parlamentu pro politické strany, politická hnutí, koalice
Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024
9
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
10
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
11
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
12
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
13
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
14
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
15
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
16
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
17
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
18
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
19
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
20
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
21
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
22
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
23
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
24
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
25
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
26
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Návštěvnost stránek

2895682