Drobečková navigace

Aktuality > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Archiv
Nebyly nalezeny žádné zakázky.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2018

Rekonstrukce MK Pivovarská, obec Bořanovice

1. Výzva k podání nabídky - MK Pivovarská, Bořanovice

2. Zadávací Dokumentace - MK Pivovarská, Bořanovice

3. Příloha č. 1 - Čestné prohlášení kvalifikace - MK Pivovarská, Bořanovice

4. Příloha č. 2 - Výkaz výměr - MK Pivovarská, Bořanovice

5. Příloha č 3 - Návrh smlouvy o dílo - MK Pivovarská, Bořanovice

6. Příloha č. 4 Projektová dokumentace:
A PTZ_Pivovarská_5-1-2018
B.1 Přehledná situace stavby_Pivovarská_19-12-2017
B.2 Koordinační situace_Pivovarská_3-1-2018
C.1 Situace stavby_Pivovarská_3-1-2018
C.2 Vzorový řez_Pivovarská_20-12-2017

7. Příloha č. 5 -  Krycí list - MK Pivovarská, Bořanovice

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.1/2017

Obnova přirozených krajinných struktur Třešňovka Hliník - Bořanovický háj

1. Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace_Oznámení zahájení výběrového řízení Bořanovice - č.1/2017

2. Příloha_č. 1_Kryci list

3. Příloha č. 2_ČP o splnění základní způsobilosti

4. Příloha č. 3_Návrh smlouvy o dílo Bořanovice

5. Příloha č. 4 Projektová dokumentace:
Situace pěstební opatření redukce AOPK
Situace Související úpravy redukce AOPK
Situace Vegetační úpravy redukce AOPK
TZ Bořanovice redukce AOPK
 - Aktualizace PD na základě připomínek AOPK:
Dodatek k PD-reakce na připomínky AOPK
Příloha doplňující info - část TZ a Dendrotabulka
Situace Vegetační úpravy redukce AOPK Info
VV Bořanovice - slepý výkaz výměr

6. Příloha č. 5_Strukturovaný profesní životopis

7. Příloha č. 6_ČP o poddodavatelích

8. Příloha_7_Seznam významných služeb

Poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace č.1 ze dne 18.5.2017

Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace_Oznámení zahájení výběrového řízení Bořanovice - č.1/2017 - úprava dle dodatečných informací č.1 ze dne 18.5.2017

Příloha č. 3_Návrh smlouvy o dílo Bořanovice - úprava dle dodatečných informací č.1 ze dne 18.5.2017

Posouzení a vyhodnocení nabídek

Jmenování členů a náhradníků komise

Protokol o otevírání obálek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Oznamení o výběru nejvhodnějši nabídky

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.1/2016

Oprava komunikace v obci Bořanovice, ulice Družstevní

1. Výzva - Obec Bořanovice_1_2016

2. Příloha č. 1 - Krycí list

3. Příloha č. 2 - Základní kvalifikační předpoklady

4. Příloha č 3 - Návrh smlouvy o dílo

5. Příloha č. 4 - Projektová dokumnetace

6. Příloha č. 5 - Výkaz výměr

7. Přiloha č. 6-ČP o subdodavatelích

Poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace č.1 ze dne 17.5.2016

Dodatečné informace č.2 ze dne 18.5.2016

Dodatečné informace č.3 ze dne 20.5.2016

Dodatečné informace č. 4 ze dne 23.5.2016

Dodatečné informace č.5 ze dne 25.5.2016

Zadávací podmínky k dodatečným informacím č.5 ze dne 25.5.2016

Posouzení a vyhodnocení nabídek

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení o vyloučení uchazeče

Vyhodnocovací tabulka

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky