Drobečková navigace

Aktuality > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Archiv
Nebyly nalezeny žádné zakázky.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.2/2021

Stanoviště pro kontejnery ul. Příčná, Bořanovice

1. Výzva k podání nabídky - Stanoviště pro kontejnery ul. Příčná, Bořanovice

2. Zadávací Dokumentace - Stanoviště pro kontejnery ul. Příčná, Bořanovice

3. Příloha č. 1 - Čestné prohlášení kvalifikace - Stanoviště pro kontejnery ul. Příčná, Bořanovice

4. Příloha č. 2 - Výkaz výměr - Stanoviště pro kontejnery ul. Příčná, Bořanovice

5. Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo - Stanoviště pro kontejnery ul. Příčná, Bořanovice

6. Příloha č. 4 Projektová dokumentace:
A Průvodní zpráva_Příčná_PDPS_13-5-2021
B Souhrnná technická zpráva_Příčná_PDPS_18-5-2021
C.1 Situační výkres širších vztahů_Příčná_PDPS_13-5-2021
C.2 Koordinační situace_Příčná_PDPS_13-5-2021
D.1 Situační výkres stavby_Příčná_PDPS_13-5-2021
D.2 Vytyčovací výkres_Příčná_PDPS_13-5-2021
D.3 Vzorový řez_Příčná_PDPS_13-5-2021

7. Příloha č. 5 Krycí list - Stanoviště pro kontejnery ul. Příčná, Bořanovice

Poskytnutí dodatečných informací:

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.1/2021

Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice

1. Výzva k podání nabídky - Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice

2. Zadávací Dokumentace - Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice

3. Příloha č. 1 - Čestné prohlášení kvalifikace - Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice

4. Příloha č. 2 - Výkaz výměr - Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice

5. Příloha č 3 - Návrh smlouvy o dílo - Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice

6. Příloha č. 4 Projektová dokumentace:
Seznam příloh_Družstevní-chodník_14-2-2020
Úvodní razítko_Družstevní-chodník_13-1-2021
A Průvodní zpráva_Družstevní-chodník_13-1-2021
B Souhrnná technická zpráva_Družstevní-chodník_13-1-2021
C.1 Situační výkres širších vztahů_Družstevní-chodník_13-1-2021
C.2 Katastrální situační výkres_Družstevní-chodník_13-1-2021
C.3 Koordinační situační výkres_Družstevní-chodník_13-1-2021
D.1.1 Technická zpráva_Družstevní-chodník_13-1-2021
D.1.2 Situační výkres_Družstevní-chodník_13-1-2021
D.1.3 Vzorové příčné řezy_Družstevní-chodník_13-1-2021
D.1.4 Podélný profil_Družstevní-chodník_13-1-2021
D.1.5 Situace DZ_Družstevní-chodník_13-1-2021
D.2 SO 401 VO-komplet_13-1-2021
D.3 SO 402 Přeložka CETIN_6-1-2020

Společné rozhodnutí v PM 14_11_2020
Štítek stavba povolena

7. Příloha č. 5 -  Krycí list - Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice

 

Poskytnutí dodatečných informací:

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.2/2020

Bořanovice - nové veřejné osvětlení v ulici V Alejíčkách

1. Výzva k podání nabídky - VO Bořanovice

2. Zadávací Dokumentace - VO Bořanovice

3. Příloha č. 1 - Čestné prohlášení kvalifikace - VO Bořanovice

4. Příloha č. 2 - Výkaz výměr - VO Bořanovice

5. Příloha č 3 - Návrh smlouvy o dílo - VO Bořanovice

6. Příloha č. 4 Projektová dokumentace:
0_Boranovice_VO_Desky_DUR
0_Boranovice_VO_Obsah_DUR
A_Boranovice_VO_PZ_DUR
B_Boranovice_VO_STZ_DUR
B1_Boranovice_VO_SP_DUR
C_1 Situace
C_2 Situace 2
C_3 Koord 1
C_4 Koord 2
C_5 KN 1
C_6 KN 2
D1_Boranovice_VO_Schema
D2_Boranovice_VO_Rezy
Projekt světelný_V Alejickach
UR_vydané_PM_ověřené situace_tituláky

Poskytnutí dodatečných informací:
Dodatečné informace č. 1 - VO Bořanovice

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.1/2020

Rekonstrukce ulice Chatařská v úseku Hlavní – Okrajová Bořanovice, Středočeský kraj

1. Výzva k podání nabídky - komunikace Bořanovice

2. Zadávací Dokumentace - komunikace Bořanovice

3. Příloha č. 1 - Čestné prohlášení kvalifikace - komunikace Bořanovice

4. Příloha č. 2 - Výkaz výměr - komunikace Bořanovice

5. Příloha č 3 - Návrh smlouvy o dílo - komunikace Bořanovice

6. Příloha č. 4 Projektová dokumentace:
Seznam příloh
Úvodní razítko
A PTZ_Chatařská_25-4-2018
B.1 Přehledná situace_Chatařská_6-12-2016
B.2 Koordinační situace_Chatařská_30-7-2018
C.1.1 Situace stavby_Chatařská_30-7-2018
C.1.2 Vzorový řez_Chatařská_25-4-2018
C.1.3 Situace DZ_Chatařská_25-4-2018
E_ZOV_Chatařská_25-4-2018
F.2_Majetkoprávní elaborát_komplet_Chatařská_25-4-2018
Společné UR a SP v právní moci 18_10_2018
Stavba povolena_štítek
0_SO401_Chatarska_VO_Desky_DUR
0_SO401_Chatarska_VO_Obsah_DUR
1_SO401_Chatarska_VO_TZ_DUR
2_SO401_Chatarska_VO_Situace_DUR
3_SO401_Chatarska_VO_Schema_DUR
4_SO401_Chatarska_VO_Vzor_rezy_DUR
5_Projekt Světelný_VO_Chatařská

7. Příloha č. 5 -  Krycí list - komunikace Bořanovice

Poskytnutí dodatečných informací 
Dodatečné informace č. 1 - komunikace Bořanovice

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2018

Rekonstrukce MK Pivovarská, obec Bořanovice

1. Výzva k podání nabídky - MK Pivovarská, Bořanovice

2. Zadávací Dokumentace - MK Pivovarská, Bořanovice

3. Příloha č. 1 - Čestné prohlášení kvalifikace - MK Pivovarská, Bořanovice

4. Příloha č. 2 - Výkaz výměr - MK Pivovarská, Bořanovice

5. Příloha č 3 - Návrh smlouvy o dílo - MK Pivovarská, Bořanovice

6. Příloha č. 4 Projektová dokumentace:
A PTZ_Pivovarská_5-1-2018
B.1 Přehledná situace stavby_Pivovarská_19-12-2017
B.2 Koordinační situace_Pivovarská_3-1-2018
C.1 Situace stavby_Pivovarská_3-1-2018
C.2 Vzorový řez_Pivovarská_20-12-2017

7. Příloha č. 5 -  Krycí list - MK Pivovarská, Bořanovice

Posouzení a vyhodnocení nabídek

 Oznamení o výběru nejvhodnějši nabídky

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.1/2017

Obnova přirozených krajinných struktur Třešňovka Hliník - Bořanovický háj

1. Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace_Oznámení zahájení výběrového řízení Bořanovice - č.1/2017

2. Příloha_č. 1_Kryci list

3. Příloha č. 2_ČP o splnění základní způsobilosti

4. Příloha č. 3_Návrh smlouvy o dílo Bořanovice

5. Příloha č. 4 Projektová dokumentace:
Situace pěstební opatření redukce AOPK
Situace Související úpravy redukce AOPK
Situace Vegetační úpravy redukce AOPK
TZ Bořanovice redukce AOPK
 - Aktualizace PD na základě připomínek AOPK:
Dodatek k PD-reakce na připomínky AOPK
Příloha doplňující info - část TZ a Dendrotabulka
Situace Vegetační úpravy redukce AOPK Info
VV Bořanovice - slepý výkaz výměr

6. Příloha č. 5_Strukturovaný profesní životopis

7. Příloha č. 6_ČP o poddodavatelích

8. Příloha_7_Seznam významných služeb

Poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace č.1 ze dne 18.5.2017

Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace_Oznámení zahájení výběrového řízení Bořanovice - č.1/2017 - úprava dle dodatečných informací č.1 ze dne 18.5.2017

Příloha č. 3_Návrh smlouvy o dílo Bořanovice - úprava dle dodatečných informací č.1 ze dne 18.5.2017

Posouzení a vyhodnocení nabídek

Jmenování členů a náhradníků komise

Protokol o otevírání obálek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Oznamení o výběru nejvhodnějši nabídky

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.1/2016

Oprava komunikace v obci Bořanovice, ulice Družstevní

1. Výzva - Obec Bořanovice_1_2016

2. Příloha č. 1 - Krycí list

3. Příloha č. 2 - Základní kvalifikační předpoklady

4. Příloha č 3 - Návrh smlouvy o dílo

5. Příloha č. 4 - Projektová dokumnetace

6. Příloha č. 5 - Výkaz výměr

7. Přiloha č. 6-ČP o subdodavatelích

Poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace č.1 ze dne 17.5.2016

Dodatečné informace č.2 ze dne 18.5.2016

Dodatečné informace č.3 ze dne 20.5.2016

Dodatečné informace č. 4 ze dne 23.5.2016

Dodatečné informace č.5 ze dne 25.5.2016

Zadávací podmínky k dodatečným informacím č.5 ze dne 25.5.2016

Posouzení a vyhodnocení nabídek

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení o vyloučení uchazeče

Vyhodnocovací tabulka

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 
 
 
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Návštěvnost stránek

2983600