Drobečková navigace

Aktuality > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Příjem elektroodpadu v roce 2020

Sběrné místo: Ulice Hraniční (vedle p. Ševčíka)

Sběr proběhne vždy 1. sobotu v měsíci od 9:00-12:00 hod

Bližší informace p. Materna tel. 774 918 184 , email: materna@boranovice.cz

 

Svoz BIO odpadu (hnědé nádoby) v roce 2020

Stejně jako loni bude svoz zajišťovat společnost IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a. s., a bude probíhat ve středu sudého týdne v měsíci duben až listopad.
 
První svoz tedy bude ve středu 1. dubna a dále pravidelně jednou za 14 dní.
Poslední svoz proběhne ve středu 25. listopadu 2020.

Hnědou BIO nádobu si připravte na stanoviště před dům raději již v úterý, odvoz ve středu bývá v časných ranních hodinách.

Co PATŘÍ do nádoby na bioodpad: 
➔ posekaná tráva
➔ spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
➔ řezanka (štěpka) a větvičky z ořezu keřů
➔ zemina z květin bez květináčů
➔ plevele
➔ pokojové rostliny
➔ listí (bez smetků z ulice)
➔ odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
➔ skořápky z vajec
➔ slupky z citrusových plodů
➔ sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
➔ květináče z lepenky a rašeliny

Co do nádoby na bioodpad NEPATŘÍ:
➔ podestýlka od drobných domácích zvířat
➔ pleny
➔ pytlíky z vysavače
➔ oharky z cigaret
➔ uhelný popel
➔ smetky z ulice
➔ zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů (tzv. gastroodpad)
➔ oleje

➔ znečištěné piliny a hobliny
➔ biologicky nerozložitelné odpady
➔ kosti, maso, uhynulá zvířata

 

Tříděný odpad

Jak třídit papír (modrá sběrná nádoba), plasty (žlutá sběrná nádoba), nápojové kartony (antracitová nádoba s oranžovým víkem), sklo (zelená sběrná nádoba), kovy z domácností (speciálně označená nádoba) a bioodpad (hnědá sběrná nádoba).