Drobečková navigace

Aktuality > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Příjem elektroodpadu

Sběrné místo: Ulice Hraniční (vedle p. Ševčíka)

Sběr probíhá vždy 1. sobotu v měsíci od 9:00-12:00 hod

Řiďte se pokyny služby dvora - tu provádí členové SDH obce Bořanovice

Bližší informace p. Materna tel. 774 918 184 , email: materna@boranovice.cz

 

Svoz BIO odpadu (hnědé nádoby) v roce 2021

Stejně jako loni bude svoz zajišťovat společnost IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a. s., a bude probíhat ve středu sudého týdne v měsíci duben až listopad.
 
První svoz tedy bude ve středu 7. dubna a dále pravidelně jednou za 14 dní.
Poslední svoz proběhne ve středu 17. listopadu 2021.

Hnědou BIO nádobu si připravte na stanoviště před dům raději již v úterý, odvoz ve středu bývá v časných ranních hodinách.

Co PATŘÍ do nádoby na bioodpad: 
➔ posekaná tráva
➔ spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
➔ řezanka (štěpka) a větvičky z ořezu keřů
➔ zemina z květin bez květináčů
➔ plevele
➔ pokojové rostliny
➔ listí (bez smetků z ulice)
➔ odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
➔ skořápky z vajec
➔ slupky z citrusových plodů
➔ sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
➔ květináče z lepenky a rašeliny

Co do nádoby na bioodpad NEPATŘÍ:
➔ podestýlka od drobných domácích zvířat
➔ pleny
➔ pytlíky z vysavače
➔ oharky z cigaret
➔ uhelný popel
➔ smetky z ulice
➔ zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů (tzv. gastroodpad)
➔ oleje

➔ znečištěné piliny a hobliny
➔ biologicky nerozložitelné odpady
➔ kosti, maso, uhynulá zvířata

BIO odpad - kontejnery

 • 2x ročně, v měsíci říjnu a listopadu, jsou přistaveny velké kontejnery na BIO odpad ze zahrad
  (sobota, neděle od 8.00 hod do 16.00 hod).
 • Přesný termín předem avizován na internetových stránkách obce v sekci aktuality a prostřednictvím letáků vyvěšených v obecních vývěskách.

 • Umístění kontejnerů: 
  Pakoměřice - v ulici Příčná „u komína“
  Bořanovice – v ulici Na Lávkách před autoservisem


Tříděný odpad

Jak třídit papír (modrá sběrná nádoba), plasty (žlutá sběrná nádoba), nápojové kartony (antracitová nádoba s oranžovým víkem), sklo (zelená sběrná nádoba), kovy z domácností (speciálně označená nádoba) a bioodpad (hnědá sběrná nádoba).

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

 • 2x ročně v měsících duben a listopad, u křižovatky ulic Hraniční a Pivovarská                                       (sobota od 10.00 hod do 12.00 hod)

 • Přesný termín je vždy předem avizován na internetových stránkách obce v sekci aktuality a prostřednictvím letáků vyvěšených v obecních vývěskách.

Do kontejneru patří například:

 • Nábytek, koberce, sanitární keramika

 • Zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel, zbytky čisticích prostředků z domácnosti, barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí či zbytky chemikálií z průmyslových výrob, obaly od barev, ředidel, znečištěné textilie.

 • Akumulátory.

 • Pneumatiky z osobních vozidel.

Do kontejnerů nepatří stavební odpad (sutě apod.), který je každý stavebník povinen zlikvidovat na své náklady, v souladu s platnou legislativou.

 

Tuky a oleje z kuchyně

 • 2x ročně v měsících duben a listopad, u křižovatky ulic Hraniční a Pivovarská (sobota od 10.00 hod do 12.00 hod)

 • Přesný termín je vždy předem avizován na internetových stránkách obce v sekci aktuality a prostřednictvím letáků vyvěšených v obecních vývěskách.

 • Použité tuky a oleje noste pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích.

 • Do nádoby patří: použité jedlé oleje a tuky z domácností např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky.

 • Do nádoby nepatří: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny.

Tuky a oleje nepatří do toalety a výlevky dřezu. Může dojít k ucpání odpadu a čerpadel v domácnosti, k ucpání kanalizačního řadu, narušení a poškození technologií čistíren odpadních vod apod.

 

Kovy

Plechovky a malé předměty:

 • Plechová nádoba na dvoře Obecního úřadu Bořanovice, označena nápisem KOVY, volně přístupná po celý rok.

 Velké železné předměty:

 • 2x ročně v měsících duben a listopad, u křižovatky ulic Hraniční a Pivovarská (sobota od 10.00 hod do 12.00 hod)

 • Přesný termín je vždy předem avizován na internetových stránkách obce v sekci aktuality a prostřednictvím letáků vyvěšených v obecních vývěskách.

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie Covid_MZP

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Dopravní omezení v ulici Mělnická a přesun zastávky BUS (směr Praha) od 20. září 2021
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
28
Dopravní omezení v ulici Mělnická a přesun zastávky BUS (směr Praha) od 20. září 2021
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
Střelecké dopoledne
29
Dopravní omezení v ulici Mělnická a přesun zastávky BUS (směr Praha) od 20. září 2021
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
30
Dopravní omezení v ulici Mělnická a přesun zastávky BUS (směr Praha) od 20. září 2021
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
1
Dopravní omezení v ulici Mělnická a přesun zastávky BUS (směr Praha) od 20. září 2021
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
2
Dopravní omezení v ulici Mělnická a přesun zastávky BUS (směr Praha) od 20. září 2021
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
II. setkání hasičů pod Řípem
3
Dopravní omezení v ulici Mělnická a přesun zastávky BUS (směr Praha) od 20. září 2021
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
4
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
5
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
6
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
7
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
8
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
9
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
10
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
11
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
12
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
13
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
14
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
15
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
16
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
17
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
18
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
Odstávka vody v Bořanovicích – Pakoměřicích
19
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
20
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
21
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
22
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
23
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
24
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
25
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
26
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
27
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
28
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
29
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
30
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů
31
Omezení průjezdnosti ulice Příčná s dočasným přesunem kontejnerů

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

Vyhledat v textu

15. 10. Tereza

Zítra: Havel

Návštěvnost stránek

1003251