Aktuality


Čápi na komíně v Pakoměřicích

Dne 15. dubna 2024 byli zpozorováni místními občany čápi bílí na komíně u křižovatky ulic Hraniční a Příčná v Pakoměřicích. Dnes již nepoužívaný komín od uhelné kotelny byl postaven Montážním podnikem spojů Praha.

1_Čápi na komíně v Pakoměřicích.jpg2_Čápi na komíně v Pakoměřicích.JPG


Publikováno 15. 4. 2024 22:51

Plakátek - Pilátes s Lucií_2024

Plakátek - Pilátes s Lucií_2024.png


Publikováno 15. 4. 2024 19:08

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1/2024

Datum konání: 3. 5. 2024

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (č. 110060943647) v obci Bořanovice

v pátek 3. 5. 2024 od 7.30 hod do 17.30 hod

Jedná se o některé nemovitosti v části Pakoměřic v ulici Pivovarská a U Rybníka. Podrobněji v odkazu dle seznamu a mapy níže.

Seznam adres s mapou

Podrobnější informace na:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
nebo na bezplatné telefonní lince ČEZ Distribuce 800 850 860, která je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Publikováno 12. 4. 2024 13:22

Objízdná trasa linek BUS 348, 368 a 369 od 15. dubna 2024

V  souvislosti s rekonstrukcí a uzavírkou ulice Ďáblická 1. Etapa v Praze - Ďáblicích, která bude zahájena od pondělí 15. dubna 2024, dojde k objízdným ztrasám linek 348, 368 a 369. Trvání 1. etapy je plánováno do 28.června, tedy do konce školního roku. Během prázdnin budou následovat další etapy - výluka na těchto linkách tak bude probíhat i během letních prázdnin.

Opatření pro jednotlivé linky bude následující:

Linky 348 a 369

Spoje budou v úseku Ďáblice - Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Šenovská a Hřenská. Zastávka Ďáblice (směr Ládví, do centra) bude pro linky 348 a 369 dočasně přemístěna do ulice Kostelecká, do stávající zastávky linky 202 směr Dolní Chabry.

Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušena. Náhradou linky zastaví v zastávce Květnová (v pravidelné zastávce linky 103 v ulici Hřenská).

Linka 368  

Spoje budou v úseku Ďáblice - Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Kokořínská, Šenovská a Hřenská.

Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušena. Náhradou linka zastaví v pravidelných zastávkách linky 103: v zastávce Kokořínská (v ul. Kokořínská) a Květnová (v ulici Hřenská).

https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Vývěska - Ďáblická_rekonstrukce komunikace 1.etapa_2024


Publikováno 9. 4. 2024 20:21

Bořanovský velikonoční jarmark 2024 s hasiči a kapelou BricksTep

V sobotu 23. března 2024 uspořádala obec Bořanovice ve spolupráci s místními hasiči. Zasedací místnost obecního úřadu a knihovny se proměnily v kreativně tvořivé velikonoční dílny, a to nejen pro děti. V prostoru před hasičskou zbrojnicí a v okolí bylo možno se setkat s caletníkem, sýrařem, škerkařkou z kůže, drátenicí, cukrářem, kovářem, pomlázkářem, košíkářkou, kamenořezačem, keramičkou, malérečkou a dalšími řemeslníky. Kolem zbrojnice a v hasičárně bylo možno si prohlédnout hasičskou techniku a další vybavení SDH. Nechyběli ani kamarádi hasiči ze sousedních Líbeznic, kteří přijeli i se svou cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra 815. Ochutnat bylo také co - sladké i masité občerstvení, teplý jablečný nápoj, pivo - limo, a to vše za poslechu mladé populární kapely BricksTep, která vyhrávala hity od 80. let po současnost. Zahrána byla též polka - Co jste hasiči, kterou si místní sbor připomněl, že 25. března 1898, byl oficiálně založen jejích Sbor dobrovolných hasičů Bořanovice, takže se slavilo i 126. výročí. V prostoru před pomníkem byl sestaven řetízkový kolotoč a nafouknut velký skákací hrad. Děti se po dobu akce mohly na kolotoči povozit zdarma. V restauraci „Pod Smrkem“ byla poté připravená pro děti a rodiče loutková pohádka Detektiv Emil a králík s velkýma ušima v podání divadla Buchty a loutky. I přes trochu větrné počasí byla účast spoluobčanů a hostů na návsi hojná s panovala dobrá nálada. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této vydařené kulturní akce podíleli.

Prohlédněte si fotografie

Prohlédněte si video

1_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg

2_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg

3_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg

4_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg

5_Bořanovský velikonoční jarmark 2024.jpg


Publikováno 2. 4. 2024 22:11

Velikonoční přání 2024 - obec Bořanovice

Velikonoční přání 2024_obec Bořanovice.jpg


Publikováno 28. 3. 2024 22:32

Místní kapela BOŘANKA zahraje v historickém centru Prahy_2024

Datum konání: 30. 3. 2024

O Bílé sobotě dne 30. března 2024 od 16.45 hod. zahraje dechová hudba „BOŘANKA“ z Bořanovic v rámci programu u příležitosti konání tradičních Velikonočních trhů 2024 na Staroměstském náměstí v Praze. Vystoupení proběhne na pódiu pod pentlemi ozdobenou břízou.

Pozvánka - BOŘANKA na Staroměstském náměstí 2024.jpg

 


Publikováno 27. 3. 2024 16:54

Tři měsíce od kolaudace Zámeckého rybníka v Pakoměřicích

Dne 21. 11. 2023 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích, obec Bořanovice,“ která prokázala, že dílo bylo řádně dokončené a je provozuschopné. Po doplňujícím dodání Manipulačního a provozního řádu pro vodní dílo Zámecký rybník byl dne 18. 12. 2023 vydán kolaudační souhlas. Stavba byla povolena za účelem retence, vzdouvání povrchových vod, extenzivní rybochovné a rekreační využití.

Celkový objem zadržované vody rybníka je 2902 m3, zatopená plocha činí 2100 m2 a maximální hloubka u přelivu je 2,6 metrů. Zhotovitelem byla firma NOWASTAV, a.s..

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství 2022 částkou 440 000 Kč a dále byl spolufinancován částkou 4 000 000 Kč Evropskou unií - NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství. Celkové náklady dosáhly hodnoty 11 692 862,09 Kč včetně DPH.

logo_100.jpg

EU_NPO_MZe.jpg

PROJEKT: 

„Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích“

 Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Bořanovice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o.

DODAVATEL: NOWASTAV, a.s.

MÍSTO REALIZACE: k.ú. Bořanovice

CELKOVÉ náklady: 11 692 862,09 Kč vč DPH

dotace: 4 000 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 18. 12. 2023

Cíl akce (projektu): cílem realizace je odbahnění a obnova vodní nádrže. Rekonstrukcí dojde k stabilizaci hráze a břehů, odstranění sedimentu, k zlepšení manipulace s vodní hladinou a zvýšení bezpečnosti vodního díla vzhledem k povodňovým průtokům.

FOTODOKUMENTACE - PRŮBĚH REALIZACE

Zámecký rybník_24.12.2023.jpg
                                                                                                 
Zámecký rybník 24. 12. 2023

                                                                   Zámecký rybník_20.1.2024.jpg
                                                        
                                           Zámecký rybník 20. 1. 2024

 
 

 

 

 


Publikováno 19. 3. 2024 20:12

Pozvánka - Bořanovský velikonoční jarmark s hasiči 2024

Datum konání: 23. 3. 2024

Plakát - Bořanovský velikonoční  jarmark s hasiči_2024.jpg


Publikováno 13. 3. 2024 17:42

Ohlédnutí za Bořanovským masopustem 2024

Odpolední masopustní průvod po obci s občerstvovacími zastávkami u sousedů se konal dne 24. února 2024. Po úvodním proslovu laufera a tanečním a pěveckém představení maškar měli možnost ti, co přišli bez namaškaření využít nabídku stánku k výběru masky či pokrývky hlavy. Dále následoval již tradiční průvod. Nechyběla zastávka u „šafáře“, u myslivce, u nejstarší starousedlice Milady, na Miluščiných žloutkových věnečkách, u šenkýřky, Na Parcelách (u muzikanta, košíkářky a drátenice), v Domově seniorů Hortenzie, u starosty obce, v Pivovarské (u šoféra, hasiče a bubeníka), u "Mouchů", u herečky Jany. Celé odpoledne hudebně doprovázela kapela BOŘANKA z Bořanovic a folklórní soubor Jarošovci z Mělníka. Zpestřením průvodu byli a také zaujali dlouhonozí chůdaři Veronika a Vojtěch. O bezpečnost při cestě po místních komunikacích se postarala strážnice Obecní policie Líbeznice a dále členové místní jednotky dobrovolných hasičů Bořanovice i s tekutým občerstvením. Místní "saper Vodička" se postaral o tradiční skolení medvěda na konci masopustního průvodu před odchodem do hospody. V hospodě Restaurace Pod Smrkem byly pro tuto příležitost přichystány zabijačkové speciality. Dobrou chuť popřál i harmonikář se svými kamarády muzikanty. Poděkování patří těm, kteří se na přípravě akce podíleli a také všem zúčastněným. Toto reportážní fotoalbum a video pro vás připravil a zpracoval starosta obce a laufer průvodu "kapitán hudebních mušketýrů Libor".

Prohlédněte si fotografie

Prohlédněte si video

Bořanovský masopust 2024_1.jpg

Bořanovský masopust 2024_2.jpg

Bořanovský masopust 2024_3.jpg

Bořanovský masopust 2024_4.jpg

Bořanovský masopust 2024_5.jpg

 


Publikováno 10. 3. 2024 15:26


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
Pozvánka - Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2024
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Návštěvnost stránek

2992303