Aktuality


ZŠ Líbeznice přijme ve školním roce 2023/24 všechny prvňáčky

Místa pro všechny školou povinné děti pro rok 2023/24 zajištěna

K zápisu do prvních tříd líbeznické školy přišlo v tomto roce rekordních 268 žáků. Po odečtení dětí s odkladem školní docházky, těch, kteří nastoupili na jinou školu a dětí, které neměly bydliště ve spádových obcích, bylo do prvních tříd přijato 220 dětí. Díky spolupráci všech obcí svazku Pod Beckovem a ZŠ Líbeznice se nakonec podařilo najít provizorní prostory pro všechny žáky v devíti nově otevíraných prvních třídách (1.A až 1.CH). Dvě třídy budou otevřeny přímo v budově líbeznické školy. Další třída bude v Líbeznicích umístěna v komunitním centru Archa. Po dvou třídách bude otevřeno v komunitním centru U Oličů v Bašti a v Centru volného času v Měšicích. V Nové Vsi budou pro výuku využity prostory knihovny. Zlonín pak zajistil kapacitu pronájmem prostor třídy v soukromé škole v Kojeticích. V současné době finišují nezbytné úpravy prostor pro výuku a probíhá výběrové řízení na dodávku nábytku a didaktických pomůcek. Většinu vybavení kupuje již přímo svazek, který jej po jejich dostavbě využije na nových pracovištích svazkové školy.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby svazkové školy Pod Beckovem

Příprava stavby svazkové školy pokračuje výběrovými řízeními na zhotovitele stavby pro obě pracoviště. Koncem května vyhodnotil svazek nabídky na zhotovení stavebních prací pro pracoviště školy v Měšicích. Do výběrového řízení se nakonec přihlásily pouze tři stavební společnosti (ve srovnání s deseti firmami, které se zúčastnily prohlídkového dne). Svazek po otevření nabídek a srovnání nabídkových cen výběrové řízení z důvodů ekonomické nevýhodnosti zrušil. Následně svazek s ohledem na vysokou podobnost nabízených cen a některých rozpočtových položek podal podnět k prošetření možného kartelového spolčení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Výběrové řízení na pracoviště v Měšicích bude svazek po optimalizacích některých částí projektu během následujících měsíců opakovat.

Stavební povolení pracoviště v Bašti nabylo právní moci posledního dubna, a tak po formální kontrole zadání výběrového řízení ze strany Ministerstva školství bylo možné počátkem června zahájit také výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací pro pracoviště v Bašti. Termín pro podání nabídek je konec července. Běžnou praxí bývá, že v případě dotazů a připomínky se lhůta pro podání nabídek prodlužuje. Dá předpokládat, že ani výběrové řízení v Bašti nebude výjimkou a lhůta bude o pár týdnů prodloužena.

Budou mít kam jít děti do školy v září 2024?

Po peripetiích se schválením navýšení dotace (svazek o navýšení vyjednával od dubna do listopadu 2022, dotace pak byla formálně přiznána v únoru 2023) a nyní i s výběrovým řízení na stavební práce je nyní již jasné, že se ani jedno pracoviště bohužel nepodaří otevřít do září 2024. Obce svazku nyní dokončují plán na zajištění potřebné kapacity pro žáky, kteří mají do 1. třídy nastoupit v září 2024. Cílem je, aby se všechny děti dostaly do školy tak, jak se to povedlo pro školní rok 2023/2024. Svazek předpokládá pokračování provizorních pracovišť, která jsou nyní zřizována i v příštím školním roce. Nadto v líbeznické škole dojde k uvolnění 5 tříd díky odchodu silnějšího ročníku v devátých třídách. Svazek má od září 2024 navíc přislíbenu jednu další třídu v soukromé škole v Kojeticích pro zlonínské žáky. Naděje, že i v září 2024 se opět všichni prvňáci dostanou do školy v okolí svého bydliště je tedy vysoká. Svazku zbývá zajistit prostory pro jednu až dvě zbývající třídy. Pokud víte o vhodném prostoru pro výuku, prosím dejte nám vědět na info@svazekpodbeckovem.cz


Publikováno 3. 7. 2023 13:45

Orchideje vyrostly v centru Bořanovic

Vzácné zákonem chráněné rostliny okrotice bílé, patřící mezi „české orchideje“, vyrostly a vykvetly během května 2023 na návsi u pomníku v Bořanovicích. Bylo napočítáno 16 rostlin. Květy okrotice bílé jsou slonovinově až krémově bílé, středně velké a bývají až na výjimky i v době plného kvetení polouzavřené. Dolní pysk má žlutooranžovou skvrnu. Okrotice rostou jen díky důmyslné symbióze s houbami a kořeny listnatých stromů. Toto zaručeně zajišťují dvě vzrostlé lípy. Přesazená rostlina by tedy nebyla schopná růstu. Jsme rádi, že kromě vzácných hřibů kavkazských tu rostou i chráněné rostliny, kterým se tu také daří. Doufáme, že i v příštích letech se budeme těšit z jejích květů.

1_Okrotice_Bořanovice 2023.jpg2_Okrotice_Bořanovice 2023.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3_Okrotice_Bořanovice 2023.jpg

 

 

 

 

 


Publikováno 30. 6. 2023 15:52

Odstávka vody v Bořanovicích - 2023_1

Datum konání: 15. 6. 2023

Oznamujeme Vám,
že ve čtvrtek 15. června 2023 z důvodu havarijní opravy vodovodního řadu dojde k přerušení dodávky pitné vody v celé obci Bořanovice a její části Pakoměřice, a to od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
Vodovod bude uzavřen pouze na nezbytně nutnou dobu. Tímto se omlouváme předem za případné komplikace.


Publikováno 14. 6. 2023 14:10

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 5/2023

Datum konání: 30. 6. 2023

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (č. 110060886594) v obci Bořanovice

v pátek 30. 6. 2023 od 7.15 hod do 13.45 hod

Jedná se o některé nemovitosti v části ulice Hlavní, K Háji, Na Horce, Na Lávkách, Okrajová, U Hřiště, U Zvoničky, V Mokřinách a V Uličce. Podrobněji v odkazu dle seznamu a mapy níže.

Seznam adres s mapou

Podrobnější informace na:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
nebo na bezplatné telefonní lince ČEZ Distribuce 800 850 860, která je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Publikováno 12. 6. 2023 9:46

Rybářský dětský den 2023 u Pivovarského rybníka v Pakoměřicích

Plakát - MDD Bořanovice 2023.jpg


Publikováno 28. 5. 2023 12:55

Pomník a náhrobek Václava Krejzy - Pakoměřice a Líbeznice 2023

Zavzpomínáno bylo v předvečer dne 5.5.2023 na našeho občana, který v poli za Pivovarským rybníkem v Pakoměřicích v neděli ráno 6. května 1945 zahynul při přestřelce s nacisty. Byl jím dvaatřicetiletý hrdina Václav KREJZA. Tuto skutečnost neopomene starosta obce Bořanovice zmínit ve svém proslovu při Májových oslavách 2023 u památníku na návsi v Bořanovicích. Na fotografiích kytice šeříku u pomníku, pomník mezi lípami a náhrobek hrobu v Líbeznicích.

1_Krejza Václav_památník_2023.jpg

2_Krejza Václav_památník_2023.jpg

3_Krejza Václav_náhrobek hrobu_2023.jpg


Publikováno 6. 5. 2023 21:07

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 4/2023

Datum konání: 24. 5. 2023

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (č. 110060891837) v obci Bořanovice

ve středu 24. 5. 2023 od 7.30 hod do 11.30 hod

Jedná se o některé nemovitosti v části ulice Ke Kampeličce, Pivovarská a U Rybníka. Podrobněji v odkazu dle seznamu a mapy níže.

Seznam adres s mapou

Podrobnější informace na:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
nebo na bezplatné telefonní lince ČEZ Distribuce 800 850 860, která je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Publikováno 4. 5. 2023 13:42

Májové oslavy - Bořanovice 8.5.2023

Datum konání: 8. 5. 2023

Plakát - Májové oslavy 2023 Bořanovice.jpg


Publikováno 27. 4. 2023 11:26

Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích – průběh prací

Na původní projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce rybníka Jezírko“ se začalo pracovat již v roce 2016. Hlavní příčina, že nemohlo dojít k požádání o stavební povolení byla ta, že určité části plochy rybníka se nalézaly na pozemcích několika dalších majitelů a nebylo tehdy možné zajistit z důvodu právě probíhajícího dědického řízení ani jejich souhlasu se stavbou, natož dohodu o koupi či směně. Teprve v první polovině roku 2021 se podařilo dohodnout a směnit od posledních majitelů alespoň ty části pozemků tak, aby se mohlo dále pokračovat. Projektová dokumentace se poté musela přepracovat a aktualizovat dle podmínek tak, aby byla možnost zkusit a splnit požadavky výzev aktuálních dotačních programů. V únoru 2022 bylo od odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vydáno rozhodnutí o stavebním povolení „Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích.“

Dne 20.12.2022 byla podepsaná mezi obcí Bořanovice a Středočeským krajem Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Rybníky a malé vodní nádrže Oblast podpory Rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží na projekt „Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích“. Příjemci bude na základě této smlouvy poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje v maximální výši 440 000 Kč.

Dne 29.3.2023 byla doručena Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích“, na kterou byl od dubna 2022 již vydán podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 390 „Podpora opatření na drobných tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa. Program bude financován z prostředků Evropské Unie formou Národního plánu obnovy v rámci programu Ministerstva zemědělství, a to v maximální výši možné poskytnuté dotace na danou akci (v našem případě se jedná o obnovu) v částce 4 000 000 Kč.

Jsme velice rádi, že obě dvě naše žádosti o peněžitý příspěvek byly posouzeny s kladným výsledkem v té nejvyšší možné výši. A tak jsme začali realizovat náš projekt.

Dne 14.12.2022 proběhlo předání a převzetí staveniště. Zhotovitelem je firma NOWASTAV, a.s. vybraná na základě výběrového řízení - podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, která byla zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek jako nejvhodnější dodavatel. Celkové náklady mají činit 9 450 343,21 Kč vč DPH.

Během prosince a ledna 2023 probíhaly práce na vyčištění a prořezání dotčeného území od náletových dřevin, keřů a také stromů určených k odstranění a pokácení dle úředně schváleného projektu. Dále byla vybudována obslužná staveništní panelová komunikace, po které se vyvážel během února a března sediment z prostoru zátopy rybníka. Též byla vymodelována obě litorální jezírka v zadní části čela rybníka. Dále se pokračovalo na betonáži základových pasů, provedeny a betonem byly vylity armaturní konstrukce opěrných zdí v čelní a boční zdi kolem přístupové cesty. Jejich vrchní korunní část je dále obložená čedičovým kamenivem. V současné době probíhají práce u výpustního a bezpečnostního přelivu, na přípravě bednění pro betonáž schodů, které povedou až na dno nevypustitelného prostoru rybníka a také na kamenné rovnanině koryta potoku mezi rybníky. Připravuje se též položení drenážního potrubí za opěrné zdi, které bude sloužit pro odvod vody z případných průsaků. Začala také výsadba nových vzrostlých stromů v počtu 16 ks. Druhově zastoupeny budou duby, jasany, olše a převislá vrba. Dle geometrického zaměření bylo již odvezeno 2195 metrů kubických sedimentů. Termín dokončení díla je naplánován na červen 2023 po dokončení vyasfaltování přístupové cesty kolem budovy bývalého pivovaru.

logo_100.jpg

 

EU_NPO_MZe.jpg

PROJEKT: 

„Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Bořanovice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o.

DODAVATEL: Nowastav akciová společnost

MÍSTO REALIZACE: k.ú. Bořanovice

CELKOVÉ náklady: 9 450 343,21 Kč vč DPH

dotace: 4 000 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: do 31.12.2023

Cíl akce (projektu): cílem realizace je odbahnění a obnova vodní nádrže. Rekonstrukcí dojde k stabilizaci hráze a břehů, odstranění sedimentu, k zlepšení manipulace s vodní hladinou a zvýšení bezpečnosti vodního díla vzhledem k povodňovým průtokům.

FOTODOKUMENTACE - PRŮBĚH REALIZACE

3_Zámecký rybník_průběh prací.jpg
                                                                                                                                                   Tatry v Pakoměřicích

                                                                                                                                                    

 
 

Publikováno 26. 4. 2023 19:27

Čištění ulic v obci Bořanovice 2023_1

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 mezi 7.00 - 15.00 hodinou bude společnost IPODEC provádět pravidelné čištění komunikací v celé obci Bořanovice. Žádáme proto obyvatele, kteří parkují na obecních komunikacích, aby svá vozidla přeparkovali na vlastní pozemky mimo komunikace obce tak, aby mohl být zajištěn v tento den jejich úklid.

Děkujeme za spolupráci.

Zametání  Ipodec_2022.jpg


Publikováno 25. 4. 2023 12:46


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1
Bořanovické jablkobraní 2022
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2022/1
29
Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2022/1
30
Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2022/1
31 1 2 3 4 5
Oznámení o mobilním sběru odpadů 2022_2
6

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

1746086