Aktuality


V Líbeznicích začala výstavba nové školy (TISKOVÁ ZPRÁVA)

V úterý 31. července 2018 v 10 hodin odstartovala v Líbeznicích stavba nové školy pro děti ze sedmi obcí školského obvodu – Měšic, Baště, Předboje, Nové Vsi, Zlonína, Bořanovic a Líbeznic.
Na místo klepání na základní kámen byla stavba zahájena společným zasázením lípy – „Stromu republiky“ zástupci výše jmenovaných obcí.

Sázení lípy zástupci obcí_Líbeznice 2018.jpg

Ve veřejné soutěži z pěti nabídek uspěla společnost Metrostav, která by měla školu postavit za nejnižší částku – 228 miliónů korun (včetně DPH). Celkově si stavba budovy s 20 učebnami, kapacitní kuchyní a jídelnou včetně projektové přípravy a vybavení nábytkem vyžádá 238 miliónů korun. Jde o společný investiční projekt 7 obcí, které tvoří spádový obvod líbeznické školy. Celkem 127 milióny korun přispěje státní rozpočet. 10 miliónů korun se podařilo zajistit z rozpočtu Středočeského kraje. Stavbu si vynutil dramatický nárůst počtu dětí, které se do školy v posledních letech hlásí.
„Spolupráci a dohodu všech obcí vnímám se všemi těžkostmi na cestě jako pozoruhodný úkaz. Pokud by se jediná obec odvrátila, znamenalo by to konec celého řešení. Příští rok by muselo nastat losování o tom, kdo do školy z prvňáčků nakonec nastoupí. Podařilo se najít východisko ze skutečně kritické situace,“ komentuje jednání o stavbě starosta Líbeznic Martin Kupka.
Už školní rok 2018/2019 bude pro líbeznickou školu krizový a učit se bude nejen ve stávajících budovách, ale i v komunitním centru Archa. „Zároveň přestavíme nynější sborovnu na novou učebnu. Učitelé se budou celý rok potkávat v provizorně upravených dílnách,“ vysvětluje ředitelka školy Ivana Pekárková.

První učebny nové školy by měly sloužit už od 1. září 2019. Celý projekt by měl být dokončen v lednu 2020.

„Kapacita nového pavilonu je až 600 žáků ve 20 učebnách, kuchyň a jídelna pro celý areál s výdejem až 1500 jídel denně, zastavěná plocha objektu přesahuje 4 000 m2. Tyto nové kapacity samozřejmě vyžadují adekvátní dopravní obslužnost, proto je podél školy vytvořena nová komunikace s téměř stovkou parkovacích stání, včetně K+R (kiss and ride) a točna školního autobusu pro příjemné a bezpečné zahajování školních výletů,“ dodává autor projektu architekt David Grulich. Jeho architektonická kancelář zvítězila v loňském roce v architektonické soutěži s návrhem jednopodlažní kruhové stavby, která by měla citlivě rozšířit areál líbeznické školy a co nejméně zasáhnout do vesnické krajiny.
„Dohoda všech sedmi obcí je pro nás zcela unikátní úkaz a zároveň závazek,“ říká k výstavbě školy Vojtěch Kostiha, mluvčí Metrostavu. „Těšíme se na spolupráci s investorem i autorem projektu a doufáme, že námi postavená stavba bude užitečná jak pro děti, tak i rodiče z celého školského obvodu.“

Co bude dál?
Z aktualizované demografické prognózy jasně vyplývá, že ani nový objekt v Líbeznicích potřebu nových míst ve škole neuspokojí. Stavět se bude muset ještě v jiné obci či v jiných obcích. Na další školu či dvě menší školy je čas do 1. září 2024. „Na první pohled to vypadá, že je času dost. Ve skutečnosti ale ani v tomto případě žádný čas nemáme. Musí se okamžitě začít s přípravou. Právě proto obce vytvořily nový dobrovolný svazek obcí Pod Beckovem, jehož hlavní náplní bude vyřešit nedostatek míst ve škole po roce 2024,“ dodává starosta Líbeznic.


Publikováno 1. 8. 2018 14:22

V Líbeznicích začne výstavba nové školy (TISKOVÁ ZPRÁVA)

DSC_1631.JPGSpolečně pro školu
Celkem sedm obcí se spojilo, aby dokázalo vyřešit problém nedostatečného počtu míst v základní škole v Líbeznicích. Ve čtvrtek 12. července 2018 v 15 hodin podepsali zástupci Měšic, Baště, Nové Vsi, Předboje, Zlonína, Bořanovic a Líbeznic soubor klíčových smluv a dokumentů.

Ty jednak zajišťují společné financování výstavby nového objektu školy v Líbeznicích a zároveň zavazují obce k tomu, aby hledaly společně nejlepší řešení pro další potřebnou kapacitu po roce 2023. Vzniknout by tak měla buď jedna nová škola pro 500 dětí, nebo více menších škol. Vypořádat se s tímto úkolem má nově založený dobrovolný svazek obcí Pod Beckovem.

Podpisem dokumentů vyvrcholilo déle než rok trvající snažení všech zúčastněných obcí o řešení kritické situace. Téměř každý měsíc se setkávali starostky a starostové a proběhla zároveň tři veřejná společná jednání zastupitelstev všech obcí. „Společná dohoda o obří investici a řešení opravdu vážného problému je velká věc. Veřejnost může v médiích sledovat častěji hádky politiků. Tohle je naopak dobrá zpráva, že to může jít i jinak,“ vyjadřuje poklonu všem zastupitelům sedmi obcí starosta Líbeznic Martin Kupka. 

Pokud by se nepodařilo vybudovat novou kapacitu školy, více než 100 prvňáčků by už příští rok do školy nemohlo nastoupit. Dojíždět by museli do škol vzdálených více než 15 kilometrů. Všechny v kratší vzdálenosti mají totiž kapacity rovněž naplněné. O místa ve dvou třídách po žácích devátého ročníků by bylo nutné v Líbeznicích losovat. Jiný způsob výběru mezi dětmi školou povinnými zákon nepřipouští. „Takové situaci jsme samozřejmě chtěli předejít. Základní pomocnou rukou byla podpora Ministerstva financí ČR a Středočeského kraje v úhrnné výši 137 miliónů korun. Zbývajících téměř sto miliónů korun musí v příštích čtyřech letech zajistit obce. Čerstvě podepsaná smlouva stanovuje, že výše úhrady bude odpovídat podílu dětí z dané obce na celkovém počtu žáků školy. Je to nejspravedlivější řešení, na kterém jsme se mohli dohodnout. Má navíc oporu ve školském zákoně,“ říká místostarosta obce Líbeznice Michal Doubrava.  

Co bude dál?
Z aktualizované demografické prognózy jasně vyplývá, že ani další objekt v Líbeznicích potřebu nových míst ve škole neuspokojí. Stavět se bude muset ještě v jiné obci či v jiných obcích. Na další školy či dvě menší školy je čas do 1. září 2024. „Na první pohled to vypadá, že je času dost. Ve skutečnosti ale ani v tomto případě žádný čas nemáme. Musí se okamžitě začít s přípravou. I proto jsme tlačili na to, aby součástí dohody o stavbě nové školy byla i dohoda všech obcí, že se společně budou dál problémem zabývat. Chtěli jsme předejít tomu, abychom za tři roky stáli znovu s prázdnýma rukama,“ vysvětluje první místostarosta Líbeznic František Závorka. Vznikl proto nový dobrovolný svazek obcí Pod Beckovem. Jeho jedinou náplní je vyřešit nedostatečnou kapacitu školy po roce 2023. Pracovat začne hned na podzim. Prvním krokem bude pečlivá analýza, ve které obci vyjma Líbeznic by byla stavba další školy nejschůdnější a zda se nevydat třeba cestou dvou menších škol. „Jedna stavba začala. Tím ale příběh nekončí. Začíná se pracovat na přípravě další,“ doplňuje František Závorka.

Neorondel 3.jpgNeorondel 2.jpg

 

 

 

 

 

 


Kliknutím na názvy jednotlivých dokumentů se dostanete k jejich obsahu:

Smlouva o vzájemné spolupráci obcí (při výstavbě nového pavilonu ZŠ a ZUŠ Líbeznice)
Smlouva o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a ZUŠ Líbeznice
Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí
Stanovy dobrovolného svazku obcí (DSO Pod Beckovem)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikováno 30. 7. 2018 16:22

Anenská pouťová zábava - Bořanovice 2018

Datum konání: 21. 7. 2018

Plakát - Anenská pouť Bořanovice 2018.jpg


Publikováno 15. 7. 2018 18:13

Oznámení - Zveřejnění záměru Pronájem nebytových prostor pohostinství č.p. 72 Bořanovice

Datum konání: 10. 7. 2018 - 25. 7. 2018

Na úřední desce je zveřejněn Záměr obce Bořanovice na pronájem nebytových prostor pohostinství č.p. 72 Bořanovice.

Odkaz na Úřední desku na Záměr


Publikováno 10. 7. 2018 15:05

Dopravní omezení v ulici Hlavní

Datum konání: 9. 7. 2018 - 3. 8. 2018

Vážení občané,
z důvodu rekonstrukce komunikace v ulici Hlavní dojde v období od 9.7.2018 do 3.8.2018 k úplnému omezení provozu v ulici Hlavní, a to od křižovatky ul. Mělnická x Hlavní po křižovatku ul. Hlavní x Na Parcelách (ta blíže do centra obce) s tím, že vjezd do ul. Na Parcelách (a i výjezd z ulice Na Parcelách) bude umožněn právě touto křižovatkou. Přechodné dopravní značení bude řidiče z ulice Mělnická navádět k možnosti vjezdu do obce přes ulici Družstevní. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o trpělivost a shovívavost k této uzavírce části ulice Hlavní v Bořanovicích.


Publikováno 3. 7. 2018 22:43

Upozornění pro občany – uzavírka a objízdná trasa – doplňující informace

Datum konání: 21. 7. 2018 - 22. 7. 2018

Vážení občané,
z důvodu opravy mostu D8-000 na komunikaci I/9 je plánována úplná uzavírka této komunikace v dané oblasti (podjezd pod dálnicí D8 před kruhovým objezdem Zdiby).
Bude vyznačena objízdná trasa pro osobní automobily ve směru na Prahu, která povede přes obec Bořanovice (konkrétně po ulici Mělnická) a dále přes Prahu - Březiněves. Ve směru na Mělník objízdná trasa povede přes dálnici D8 a vozidla budou odbočovat na EXIT 1 ve směru na Mělník.
Stanovená objízdná trasa by neměla provoz uvnitř obce významněji ovlivnit.

Termín - úplná uzavírka:    

21.7.(10 hod) – 22.7.2018 (14 hod)

Tímto se ruší poslední termín plánované uzavírky od 2.7. do 3.7.2018 a i náhradní termín 5.7.-6.7.2018.


Publikováno 3. 7. 2018 22:35

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - červenec 2018

Datum konání: 11. 7. 2018

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Bořanovice v části Pakoměřice (ul. V Sazenicích p.č. 153/79 a p.č. 153/80) a to ve středu 11. 7. 2018 od 7.30 hod do 15.00 hod
Podrobnější informace na:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

nebo na bezplatné telefonní lince ČEZ Distribuce 800 850 860, která je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Publikováno 2. 7. 2018 16:50

Oslavy 120. výročí založení SDH Bořanovice

Datum konání: 23. 6. 2018

Plakát - 120.let SDH Bořanovice.jpg


Publikováno 16. 6. 2018 10:28

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - červen 2018

Datum konání: 21. 6. 2018

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (č. 110060600675) v části obce Bořanovice (ul. Hlavní, Hraniční, Na Lávkách, Na Parcelách, Pivovarská) a v část obce Pakoměřice (Družstevní, Hlavní, Hraniční, Pivovarská, K Ubytovně, Příčná, Spojovací, U Hlavní, V Zahradách) a to ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 7.30 hod do 12.30 hod
Podrobnější informace na:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

nebo na bezplatné telefonní lince ČEZ Distribuce 800 850 860, která je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Publikováno 12. 6. 2018 13:28

Hledá se majitel kocourka

Kocourek_K Potoku.jpg

V neděli 10. 6. 2018 se našel v Bořanovicíc, Pakoměřicích vystrašený zrzavý kocourek, a to na zahradě domu u křižovatky ulic V Alejíčkách a K Potoku. Další informace na O.Ú.


Publikováno 10. 6. 2018 20:40