Drobečková navigace

Aktuality > Chodník ul. Družstevní s novým přechodem pro chodce v ul. Mělnická je skutečností

Chodník ul. Družstevní s novým přechodem pro chodce v ul. Mělnická je skutečnostíDne 12.10.2022 byl vydán Odborem dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav kolaudační souhlas na stavbu: ,,Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice". Je to pro občané a návštěvníky obce velmi důležitá stavba, která propojuje chodník v ul. Pivovarská s chodníkem v ul. Mělnická v návaznosti na obchod JIP a zastávky BUS. A právě v místě napojení v ul. Mělnická vznikl na velmi rušné komunikaci nový přechod pro chodce, který je navíc doplněn bezpečnostním osvětlením. Nové osvětlení v počtu 19 ks led svítidel je zbudováno i v celém úseku chodníku v ul. Družstevní a v části ul. Mělnická před přechodem. V určitých úsecích zde totiž osvětlení zcela chybělo. Zbudováno bylo též i přechodové místo a část chodníku do ul. V Alejíčkách. Jedná se o přípravu chodníku, který je do budoucna plánován v celém úseku ulice až do Líbeznic. Celková délka zbudovaných chodníků je bezmála 400 metrů, při jeho šířce 1,5 m. Během stavby došlo též ke zpevnění a zhutnění protilehlé krajnice u komunikace ul. Družstevní. Realizaci stavby prováděla firma Agumont s.r.o., jakožto vítěz výběrového řízení, které proběhlo v létě r. 2021 v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pravidelné kontrolní dny za účasti zástupce dodavatele, starosty obce a autorského a technického dozoru investora řešily hlavně technické, materiální a časové nesrovnalosti prací. Převzetí dokončené stavby proběhlo 16.8.2022.
Na základě žádosti starosty obce Bořanovice o poskytnutí dotace ze dne 14.3.2022 a po jejím schválení, byla dne 15.8.2022 podepsaná Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021 - 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura. Tímto byl získán finanční příspěvek v max. výši 934 000 Kč. Celkové náklady díla byly 3 673.490,55 Kč vč. DPH.
Na otevření vybudovaného chodníku byla pozvána i hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Paní hejtmanka byla pozváním velmi potěšena a velice ji mrzelo a omlouvala se, že z důvodu již dříve potvrzených akcí se nemůže otevření zúčastnit. Paní hejtmanka si je vědoma toho, kolik úsilí, času, nervů a nasazení realizace projektu stála. Přeje Vám i všem obyvatelům, aby zrealizovaný projekt sloužil ku prospěchu a zlepšení života v obci a zejména ke spokojenosti všech občanů.

Tento projekt ,,Chodník při ulici Družstevní, Bořanovice" byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

logo_100.jpg

1_Chodník Družstevní 2022.jpg

2_Chodník Družstevní 2022.jpg

3_Chodník Družstevní 2022.jpg

4_Chodník Družstevní 2022.jpg