Drobečková navigace

Aktuality > Akce v okolí

Akce v okolí


Stálá expozice

Místo
Ke Karlovu 453, Nové Město, 12000 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti, s několika krátkými exkurzy do období Rakousko-Uherské monarchie. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů, z nichž mnohá technická, případně didaktická zařízení může návštěvník sám vyzkoušet. Expozice jako celek je doplněna více než osmi sty fotografiemi a prakticky dvojnásobným množstvím textů. Cílem a účelem je prezentace potřeby policejních složek v demokratickém právním státě, prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje a při řešení reálných specifických případů. Se strukturou objektu (bývalý klášter) svým způsobem koresponduje i struktura celé expozice. Křížová chodba se skládá ze čtyř částí. Její první část je věnována historii četnictva a policie Československé republiky v letech 1918 - 1938. Kromě množství dalších exponátů můžeme shlédnout četnickou uniformu, výzbroj a výstroj z třicátých let 20. století a porovnat ji s oblečením a dalšími náležitostmi Uniformované stráže bezpečnosti ze stejného období. Je možno se zamyslet nad důvody vzniku a nad činností četnických leteckých hlídek, stejně jako nad situací v našem pohraničí, prozkoumat originální hraniční sloup z doby těsně před druhou světovou válkou a pročíst si dokumenty, týkající se činnosti jednotek SOS. V závěru této části lze vstoupit do dobově vybavené četnické stanice. Historie naší policie a četnictva v době Protektorátu Čechy a Morava, struktura a organizace poválečného Sboru národní bezpečnosti, vznik a vybavení Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti, Pohraniční útvary SNB, poválečné bezpečnostní letectvo atd., to vše je obsahem druhé části křížové chodby. Zájemci o poválečný černý trh, historii Pohraniční stráže a její technické vybavení a stejně tak návštěvníci se zájmem o operativní techniku používanou Sborem národní bezpečnosti, především však Státní bezpečností, naleznou tuto oblast našich dějin ve třetí části. Závěrečná, tedy čtvrtá část křížové chodby se zaměřuje především na vývoj Veřejné bezpečnosti od 60. do 90. let 20. století. Zdůrazněny jsou nejvýznamnější organizační změny, výrazná je též prezentace vývoje stejnokrojů v tomto období. Opominuta není stručná prezentace vexikologických sbírek muzea, stejně jako připomenutí existence odborných periodik. Postupujeme-li klasicky ve směru prohlídky navštívíme postupně několik přilehlých sálů. Prvním z nich je sál Policie České republiky, který prezentuje a dokládá činnost naší současné policie. Lze se seznámit s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární služby, stejně jako s výstrojí a výzbrojí policistů z Útvaru rychlého nasazení. Nechybí prezentace Národní protidrogové centrály ani vývoje zbrojních pasů. V prvním sále dvousálí věnovaného policejní dopravní službě je zachycen historický vývoj. Procházíme dějinným vývojem zaměřeným nejen na řidiči tolik odsuzovanou represi, ale především na otázky prevence, varování a snahu učinit z rychle se rozvíjejících dopravních prostředků a nárůstu dopravních nehod organizovaný a bezpečný systém. Ti nejmenší si mohou ověřit svoje znalosti dopravních předpisů na počítačové hře, starší se pak mohou věnovat sledování simulačních programů dopravních situací. V sále jsou též umístěny staré jednostopé policejní dopravní prostředky - prvorepublikové jízdní kolo a poválečná Jawa "Pérák". Druhý sál je věnován dopravní nehodovosti a je doplněn opět několika stroji, tentokrát výhradně motorkami (včetně populárního "Nanuka" ze 60. let). Další tři sály můžeme zcela oprávněně pojmenovat jedním společným názvem - sál kriminální služby. Popis osoby, antropometrie, kriminalistická fotografie, mechanoskopie, balistika, daktyloskopie a tak dále, ve spojení se slavnými a známými i méně známými kriminálními případy v naší historii. To vše návštěvník najde v tomto sálu, navíc si může sám zkontrolovat pravost svých dokladů, případně bankovek nebo prozkoumat otisky prstů a u daktyloskopického komparátoru ověřit totožnost vystřelených nábojnic. Následuje sál Interpolu věnovaný historii této známé a legendami opředené instituce, mezi jejíž zakládající členy patří i Československo. Současně můžeme shlédnout uniformy zahraničních policejních sborů a to nejenom těch evropských.

Více

Člověk – nástroj – hudba

Místo
Karmelitská 388, Malá Strana, 11800 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice – vystaveno je 400 historických hudebních nástrojů mimořádné hodnoty.

Více

Modrý pokoj

Místo
Kaprova 45, Staré Město, 11000 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Prostředí, kde známý hudební skladatel žil a tvořil.

Více

Muzejní farma

Místo
Kostelní 1300, Holešovice, 17000 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Sezónní venkovní expozice umístěná na dvoře NZM má dvě části – živočišnou a rostlinnou.

Více

Kultury Austrálie a Oceánie

Místo
Betlémské náměstí 269, Staré Město, 11000 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Originální doklady života a kultury etnik těchto oblastí.

Více

Památník v Pinkasově synagoze

Místo
Široká 23, Josefov, 11000 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Pinkasova synagoga je věnována památce obětí holocaustu z řad českých a moravských Židů, jejichž jména připomínají nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor.

Více

Dílo Josefa Sudka

Místo
Úvoz 160, Hradčany, 11800 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Osobnost moderní české fotografie s důrazem na meziválečnou tvorbu dějiny fotografických pragensií od poloviny 19. století po současnost.

Více

Expozice Židovské tradice a zvyky

Místo
U starého hřbitova 243, Josefov, 11000 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice Židovské tradice a zvyky se zabývá problematikou bohoslužeb všedních dní, šabatu a svátků.

Více

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.

Místo
Valdštejnská 161, Malá Strana, 11800 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Moderní interaktivní stálá expozice je první a jedinou výstavou u nás, která shrnuje dějiny školství, učitelství a vzdělanosti od jejich středověkých počátků až po současnost.

Více

Ateliér Františka Bílka

Místo
Mickiewiczova 233, Hradčany, 16000 Praha
Datum konání
Stálá akce
Typ

Cílem nové expozice, otevřené v září 2010 v Bílkově vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka. >>> V expozici jsou zastoupeny významné práce ze začátku devadesátých let (první moderní plastika v českém kontextu Orba je naší viny trest; model sousoší Golgota - hora lebek), velká návrhová kresba k Ukřižovanému, základnímu programovému dílu české moderny. Dále vývojově přelomová socha Strom, jenž bleskem zasažen, po věky hořel, oceňovaná na mezinárodním fóru. Následují stěžejní díla vzniklá jako dílčí realizace velkých Bílkových projektů cyklu Život, Cesta a Stavba budoucího chrámu v nás z počátku 20. století (Slepci, Mojžíš, Úžas, Adam a Eva) a sochy a studie spojené s přípravou jeho funerálních i veřejných pomníků (Žal, Tíseň od těla, od světa a od nebe klenby, Krása mládí ve svém boji). Pozdní dílo je zastoupeno monumentální dřevořezbou Život je boj a pětičlenným sousoším Budoucí dobyvatelé. Mimo plastiky a velké kresby je vystavován originální Bílkův nábytek, vzniklý v souvislosti s novostavbou jeho ateliérové vily, dokumentující všestrannost jeho uměleckého záměru. Dva menší prostory v přízemí (jídelna a pracovna) jsou pojaty intimněji, aby bylo vyhověno očekávanému zájmu návštěvníků o soukromí umělce. Převládají proto podobizny přátel a rodiny, menší formáty grafik a plastik. Prostředí jídelny a zimní zahrady bylo vybaveno podle vzoru dobových fotografií. V prvním patře byly dvě přední místnosti přeměněny ve výstavní prostory a doplněny o vitríny. Setkáme se tu převážně s Bílkovými ranými pracemi menších rozměrů doplněnými tvorbou z dvacátých let. Dominanty mimo jiné tvoří Orba křížem, Povětroň, Tanec kolem zlatého telete a Duchovní setkání. Třetí místnost v prvním patře je zamýšlena jako Kabinet kresby a grafiky. Zde má návštěvník možnost seznámit se s větším počtem Bílkových grafických prací umístěných v prohlížeči.

Více

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5
Oznámení o mobilním sběru odpadů 2022_2
6
7 8 9 10 11 12
Hon v Bořanovickém háji 2022
13
14 15 16 17 18 19
Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2022/2
20
Oznámení o přistavení kontejnerů na bioodpad 2022/2
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Návštěvnost stránek

2983551