Aktuality


Tři měsíce od kolaudace Zámeckého rybníka v Pakoměřicích

Dne 21. 11. 2023 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích, obec Bořanovice,“ která prokázala, že dílo bylo řádně dokončené a je provozuschopné. Po doplňujícím dodání Manipulačního a provozního řádu pro vodní dílo Zámecký rybník byl dne 18. 12. 2023 vydán kolaudační souhlas. Stavba byla povolena za účelem retence, vzdouvání povrchových vod, extenzivní rybochovné a rekreační využití.

Celkový objem zadržované vody rybníka je 2902 m3, zatopená plocha činí 2100 m2 a maximální hloubka u přelivu je 2,6 metrů. Zhotovitelem byla firma NOWASTAV, a.s..

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství 2022 částkou 440 000 Kč a dále byl spolufinancován částkou 4 000 000 Kč Evropskou unií - NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství. Celkové náklady dosáhly hodnoty 11 692 862,09 Kč včetně DPH.

logo_100.jpg

EU_NPO_MZe.jpg

PROJEKT: 

„Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích“

 Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Bořanovice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o.

DODAVATEL: NOWASTAV, a.s.

MÍSTO REALIZACE: k.ú. Bořanovice

CELKOVÉ náklady: 11 692 862,09 Kč vč DPH

dotace: 4 000 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 18. 12. 2023

Cíl akce (projektu): cílem realizace je odbahnění a obnova vodní nádrže. Rekonstrukcí dojde k stabilizaci hráze a břehů, odstranění sedimentu, k zlepšení manipulace s vodní hladinou a zvýšení bezpečnosti vodního díla vzhledem k povodňovým průtokům.

FOTODOKUMENTACE - PRŮBĚH REALIZACE

Zámecký rybník_24.12.2023.jpg
                                                                                                 
Zámecký rybník 24. 12. 2023

                                                                   Zámecký rybník_20.1.2024.jpg
                                                        
                                           Zámecký rybník 20. 1. 2024

 
 

 

 

 


Publikováno 19. 3. 2024 20:12

Pozvánka - Bořanovský velikonoční jarmark s hasiči 2024

Datum konání: 23. 3. 2024

Plakát - Bořanovský velikonoční  jarmark s hasiči_2024.jpg


Publikováno 13. 3. 2024 17:42

Ohlédnutí za Bořanovským masopustem 2024

Odpolední masopustní průvod po obci s občerstvovacími zastávkami u sousedů se konal dne 24. února 2024. Po úvodním proslovu laufera a tanečním a pěveckém představení maškar měli možnost ti, co přišli bez namaškaření využít nabídku stánku k výběru masky či pokrývky hlavy. Dále následoval již tradiční průvod. Nechyběla zastávka u „šafáře“, u myslivce, u nejstarší starousedlice Milady, na Miluščiných žloutkových věnečkách, u šenkýřky, Na Parcelách (u muzikanta, košíkářky a drátenice), v Domově seniorů Hortenzie, u starosty obce, v Pivovarské (u šoféra, hasiče a bubeníka), u "Mouchů", u herečky Jany. Celé odpoledne hudebně doprovázela kapela BOŘANKA z Bořanovic a folklórní soubor Jarošovci z Mělníka. Zpestřením průvodu byli a také zaujali dlouhonozí chůdaři Veronika a Vojtěch. O bezpečnost při cestě po místních komunikacích se postarala strážnice Obecní policie Líbeznice a dále členové místní jednotky dobrovolných hasičů Bořanovice i s tekutým občerstvením. Místní "saper Vodička" se postaral o tradiční skolení medvěda na konci masopustního průvodu před odchodem do hospody. V hospodě Restaurace Pod Smrkem byly pro tuto příležitost přichystány zabijačkové speciality. Dobrou chuť popřál i harmonikář se svými kamarády muzikanty. Poděkování patří těm, kteří se na přípravě akce podíleli a také všem zúčastněným. Toto reportážní fotoalbum a video pro vás připravil a zpracoval starosta obce a laufer průvodu "kapitán hudebních mušketýrů Libor".

Prohlédněte si fotografie

Prohlédněte si video

Bořanovský masopust 2024_1.jpg

Bořanovský masopust 2024_2.jpg

Bořanovský masopust 2024_3.jpg

Bořanovský masopust 2024_4.jpg

Bořanovský masopust 2024_5.jpg

 


Publikováno 10. 3. 2024 15:26

Oznámení o mobilním sběru odpadů 2024_1

Datum konání: 9. 3. 2024

v sobotu 9. března 2024

 od 10.00 - 12.00 hod

Místo konání sběru: u křižovatky ulic Pivovarská a Hraniční v Pakoměřicích

Druhy přijímaných odpadů:

  • OBJEMNÝ ODPAD (nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod.)
  • PNEUMATIKY Z OSOBNÍCH VOZIDEL (bez disků, přijímají se nejvýše 4 ks na jednoho trvale bydlícího obyvatele obce)
  • NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU (obaly se zbytky barev, ředidel, akumulátory, znečištěné textilie apod.) v množství obvyklém pro domácnost
  • KOVY (železný šrot a barevné kovy - měď, hliník, bronz, mosaz, nerez)
  • TUKY A OLEJE Z KUCHYNĚ (použité tuky a oleje noste pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích)

Soustředěné stanoviště velkoobjemových kontejnerů je určeno pouze pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území obce Bořanovice!

Soustředěné stanoviště velkoobjemových kontejnerů nepřijímá odpad z podnikání!

Obsluze prosím předložte občanský průkaz a vyčkejte dalších pokynů.

Do kontejneru na objemný odpad nelze odložit směsný, nebezpečný a zapáchající odpad.

Pro odložení vytříděných složek komunálního odpadu prosím využijte sběrné nádoby umístěné v obci.

Ipodek - mobilní kontejner 2023_2.jpg


Publikováno 28. 2. 2024 13:23

Výstavba svazkové základní školy v Bašti začíná

V úterý 13. 2. 2024 předali zástupci Svazku obcí Pod Beckovem oficiálně staveniště pro výstavbu svazkové základní školy v Bašti společnosti CLE-SMP pro výstavbu školy v Bašti (CL-EVANS s.r.o. a SMP Construction a.s.). Začíná tím výstavba školy pro 540 žáků s vlastní tělocvičnou, kuchyní a jídelnou, která by měla přijmout první žáky již ve školním roce 2025/2026. Náklady na výstavbu činí 353 mil. Kč bez DPH a financování stavby je zajištěno dotací od Ministerstva školství a úvěrem od Komerční banky.

Základní škola Bašť_vize.jpg


Publikováno 14. 2. 2024 13:04

Pozvánka - BOŘANOVSKÝ MASOPUST 2024

Datum konání: 24. 2. 2024

Plakát - Bořanovský masopust 2024.jpg


Publikováno 7. 2. 2024 18:26

Poděkování dárcům za sbírku oblečení do Mukačeva

Dne 15. ledna 2024 si přijel zpěvák a herec David Kraus osobně převzít do Bořanovic od vás darované zimní oblečení, boty, ložní prádlo a hračky. David Kraus je iniciátorem a spoluorganizátorem této dobročinné akce, který také darované předměty na Ukrajinu doveze.
Tímto děkujeme všem občanům Bořanovic, kteří se zapojili do sbírky pro děti z Mukačeva. Vaše dary zahřejí na těle i na duši a pomohou udělat radost dětem, které žijí v tíživých podmínkách.

1_Poděkování dárcům za sbírku oblečení do Mukačeva_leden 2024.jpg

2_Poděkování dárcům za sbírku oblečení do Mukačeva_leden 2024.jpg


Publikováno 16. 1. 2024 13:29

Sbírka zimního oblečení, bot a hraček pro děti z Mukačeva

Datum konání: 8. 1. 2024 - 11. 1. 2024

Obec Bořanovice se zapojila do pomoci dětem na Ukrajině, aby jim umožnila přečkat důstojně zimu. Pokud máte doma nepotřebné teplé zimní oblečení, zimní boty, deky, ložní prádlo, hračky nebo sportovní potřeby, doneste je, prosím, do budovy Obecního úřadu Bořanovice ve dnech:

pondělí 8. 1. 2024             10:00 - 18:00 hodin

úterý 9. 1. 2024                   8:00 - 12:00 hodin

středa 10. 1. 2024             10:00 - 18:00 hodin

čtvrtek 11. 1. 2024               8:00 - 12:00 hodin.

 

Děkujeme, že pomáháte potřebným.

Video - David Kraus - prosba o pomoc dětem z Mukačeva

V případě dotazů tel.: 283 980 011.

 

Plakátek - sbírka zimního oblečení pro děti z Mukačeva .jpg


Publikováno 5. 1. 2024 12:12

Poplatky 2023/2024

Do konce prvního týdne roku 2024 dostanete do vašich poštovních schránek papírový dotazník Poplatky 2023/2024. Žádáme Vás o jeho vyplnění.
Dotazník pak odevzdejte osobně na Obecní úřad Bořanovice v úředních hodinách, vhoďte do obecní schránky nebo odešlete naskenovaný emailem na: ou@boranovice.cz , nebo můžete také vyplnit elektronický dotazníkový formulář, na který je odkaz níže.
Termín pro odevzdání dotazníku či odeslání el. dotazníkového formuláře je nejpozději do 19. 1. 2024. Žádáme o dodržení termínu.
V případě, že jste vyplnili "platba převodem" a uvedli emailovou adresu, bude Vám na ni odeslána faktura, kterou můžete uhradit na účet obce.
Žádáme Vás o maximální využití plateb bankovním převodem. Ve výjimečných případech bude možné uhradit poplatky v hotovosti u přepážky obecního úřadu v úředních hodinách, a to od středy 31. 1. 2024. Tam také bude možné si vyzvednout nálepku (známku) na odpadní nádoby, ale až po připsání platby na účet obce nebo při úhradě v hotovosti. 

 

Poplatky 2023/2024 - Elektronický dotazníkový formulář - již neaktivní

Poplatky 2023/2024 - Papírový dotazníkový formulář pro tisk

Poplatky 2023/2024 - Informace o cenách

Poplatky 2024 - vodné, stočné (změna ceny vodné)


Publikováno 3. 1. 2024 17:37

Omezení používání zábavné pyrotechniky na přelomu roku 2023/24

Na základě osobního přání pana ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana bychom vás chtěli požádat, abyste konec letošního roku a Nový rok 2024 oslavili v komorní atmosféře.
Děkujeme za pochopení.

Zde připojujeme odkaz: MV - Dopis starostům o používání zábavné pyrotechniky

Tradiční novoroční ohňostroj v Bořanovicích, pořádaný firmou TRIOCOLOR s.r.o., se konat 1. ledna 2024 nebude. Příznivci této zábavy se tak budou muset těšit na ohňostroj při jiné příležitosti či napřesrok.  

Ohňostroj TRIOCOLOR_2023.jpg


Publikováno 29. 12. 2023 21:44


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
Pozvánka na Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024
Pozvánka na Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024
Omezení pálení dne 30. 4. 2024
1 2 3
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1/2024
4 5
6
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
7
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
8
Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
Informace k volbám do Evropského parlamentu pro politické strany, politická hnutí, koalice
Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024
9
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
10
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
11
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
12
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
13
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
14
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
15
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
16
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
17
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
18
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
19
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
20
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
21
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
22
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
23
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
24
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
25
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
26
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

Návštěvnost stránek

2899098