Drobečková navigace

Aktuality > Desítky metrů nového chodníku při ul. Hlavní v Bořanovicích jsou již položeny

Desítky metrů nového chodníku při ul. Hlavní v Bořanovicích jsou již položenyO stavbě nového chodníku v celkové délce cca 600 metrů, který bude  navazovat na chodník vybudovaný v rámci dopravně bezpečnostních úprav v roce 2018, se začalo uvažovat již před zadáním vypracování projektové dokumentace v roce 2020. V projektu se počítá s vybudováním chodníku spojujícího střed obce od ulice U Zvoničky s obytnou zástavbou podél ulice Hlavní až po konec obce směrem k silnici č. 9. Chodník je naplánován v místě stávajícího zeleného pásu škarp a zhotoveny budou i sjezdy k přilehlým nemovitostem. Součástí stavby má být i instalace dlouhého zpomalovacího prahu při vjezdu do obce pro zvýšení bezpečnosti a také pro lepší pěší vazbu do přilehlého Bořanovického háje. Též dojde k doplnění sloupů s LED svítidly a zbudování celé nové zemní kabeláže veřejného osvětlení. Vedle ulice U Zvoničky bude silnice zúžena podél chodníku do jednoho jízdního pruhu s jasným udáním přednosti v jízdě. Navržen je i nový přechod pro chodce u křižovatky s ulicí V Mokřinách.  Z důvodu dodržení alespoň minimální průchodnosti chodníku v šířce 90 cm bylo také zapotřebí vyvolat přeložku jednoho sloupu s elektrickým vedením. Všechny stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami zabezpečujícími bezbariérové užívání pro pohyb osob se zdravotním omezením.

Před dokončením projektu, který se upravoval dle připomínek dotčených osob, bylo zadáno i vypracování bezpečnostního auditu, který komplexně posoudil celý vypracovaný projekt. Připomínky a požadavky nezávislých auditorů byly poté ještě zapracovány do projektové dokumentace před jejím schválením. Tím vznikl i návrh na úpravu dopravního značení a jeho doplnění, které má dále posílit bezpečnostní opatření. Jde např. o zjednosměrnění ulice U Hřiště. Také byl zadán dopravní průzkum, jehož předmětem bylo měření intenzity dopravy v souladu s TP 189, bez kterého by nebylo možno požádat o dotaci. Po dodání vyjádření ke stavbě od všech dotčených orgánů a účastníků řízení Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy po posouzení vydal dne 25. 3. 2023 pravomocné společné stavební povolení.

Dne 15. 6. 2023 byla prostřednictvím starosty obce řádně podána žádost o poskytnutí dotace k tomuto projektu na bezpečnost dopravy v obci Bořanovice (41. výzva IROP – lnfrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu). Poté byla žádost ještě dvakrát doplňována o další požadované přílohy, které se do daných termínů podařilo zajistit. Velmi potěšující zpráva přišla 8. 9. 2023. Jednalo se o schválení a získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt  s reg.č.:CZ.06.06.01/00/22_041/0002750 s názvem Chodník při ulici Hlavní v úseku U Zvoničky - konec obec Bořanovice. Dne 25. 10. 2023 bylo zahájeno výběrové řízení - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, která byla zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Nabídky byly podávány elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele, tudíž se nekonalo veřejné odtajnění nabídek. Odtajnění bylo provedeno dne 20. 11. 2023 po 10. hodině. Hodnocení a posouzení nabídek provedli: Libor Řápek, Daniel Šafář a Pavel Materna. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota díla byla 11 100 698,27 Kč bez DPH. Nejnižší podaná nabídková cena byla 6 988 280,26 Kč bez DPH a nejvyšší 10 980 144,73 Kč bez DPH. Hodnoceno bylo jedenáct nabídek. Dne 18. 12. 2023 zastupitelstvo obce Bořanovice souhlasilo s rozhodnutím  komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnějšího dodavatele na dílo „Chodník při ulici Hlavní v úseku U Zvoničky - konec obce Bořanovice“, potvrdilo jako vítěze výběrového řízení společnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., z Mělníka, IČO: 28177851 a pověřilo starostu k podpisu smlouvy o dílo. Vítězná firma podala nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškerá zadaná kritéria. Smlouva o dílo byla podepsána 8. 1. 2024. Předání a převzetí staveniště proběhlo 5. 3. 2024 s termíny zahájení stavby 11. 3. 2024 a předpokládaného dokončení do 30. 6. 2024.

Tímto žádáme všechny občany a návštěvníky obce, aby dbali při procházení a projíždění kolem stavby nejvyšší opatrnosti, bezpečnosti a ohleduplnosti. Stavba totiž vyžaduje částečnou uzavírku komunikace v ul. Hlavní. Úplná uzavírka této komunikace je poté naplánována v termínu od 6. 5. do 26. 5. 2024.

Na tuto akci máme tedy přislíbenou dotaci 85% způsobilých výdajů od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zbytek bude třeba zaplatit z vlastních prostředků rozpočtu obce Bořanovice.

 

PROJEKT:

Chodník při ulici Hlavní v úseku U Zvoničky - konec obce Bořanovice je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Bořanovice pomocí vybudování bezpečného chodníku podél silnice vedoucí obcí. Nově vybudovaný chodník bude také v celé délce osvětlen veřejným osvětlením.

 Logo EU MMR_barevné_Chodník při ul. Hlavní.jpg

 

Foto z průběhu stavebních prací:

1_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg

2_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg

3_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg

4_Chodník při ul. Hlavní_II. etapa.jpg


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
Pozvánka na Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024
Pozvánka na Pálení čarodějnic - Bořanovice 2024
Omezení pálení dne 30. 4. 2024
1 2 3
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1/2024
4 5
6
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
7
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
8
Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
Informace k volbám do Evropského parlamentu pro politické strany, politická hnutí, koalice
Pozvánka na Májové oslavy - Bořanovice 8. 5. 2024
9
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
10
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
11
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
12
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
13
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
14
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
15
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
16
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
17
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
18
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
19
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
20
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
21
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
22
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
23
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
24
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
25
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
26
Dopravní omezení v ulici Hlavní - úplná uzavírka 2024
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka obce

 

 
 

18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Návštěvnost stránek

2895800